SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA JAGATOWO

od dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

SOŁTYS  - ŁUKASZ SZUDZIK

 

83-010 Straszyn

Jagatowo, ul. Łabędzia 2

tel. 573 973 233

 

RADA SOŁECKA :

 

Jadwiga Burdziuk

83-010 Straszy

Jagatowo, ul. Sosnowa 4

 

Mariusz Ligięza

83-010 Straszyn

Jagatowo, ul. Kolonia 15

 

Elżbieta Kępka

83-010 Straszyn

Jagatowo, ul. Południowa 16

 

Paweł Mionskowski

83-010 Straszyn

Jagatowo, ul. Podleśna 11

 

Anna Talaśka

83-010 Straszyn

Jagatowo, Kolonia 10