SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ŁĘGOWO
od dnia 17 lutego 2020 r.


SOŁTYS  -  DAWID LIBERACKI
83-031 Łęgowo
ul. Nowa 54
tel. 603 317 406

RADA SOŁECKA:

Adriana Kubska
83-031 Łęgowo
ul. Nowa 58

Izabela Konkol
83-031 Łęgowo
ul. Przemysłowa 13

Krzysztof Nowaczkiewicz
83-031 Łęgowo
ul. Wąska 2

Alicja Wójcik
83-031 Łęgowo
ul. Długa 5

Ewa Skiba
83-031 Łęgowo
ul. Ogrodowa 6