SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ARCISZEWO

od dnia 8 grudnia  2021 r.

SOŁTYS  - DOROTA ŚCIBISZ tel. 606-117-648

83-010 Straszyn
Arciszewo
ul.Admiralska 9a


RADA SOŁECKA :

Elżbieta Wilczopolska
83-010 Straszyn
Arciszewo
ul. Bajkowa 5


Marzena Gromnicka
83-010 Straszyn
Arciszewo
ul. Bajkowa 13


 

 SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ARCISZEWO

od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 8 grudnia  2021 r.

 

SOŁTYS  - ANIELA KOSSAK-WIŃSKA
83-010 Straszyn
Arciszewo
ul. Admiralska 25
tel. 883 766 338

 

RADA SOŁECKA :

Dorota Ścibisz
83-010 Straszyn
Arciszewo
ul. Admiralska 9A

Marzena Gromnicka
83-010 Straszyn
Arciszewo
ul. Bajkowa 13