Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-01-12 12:40:19 leszczynski Utworzenie
2018-01-12 12:40:31 leszczynski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-01-12 12:48:04 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok" w pozycji nr 1
2018-01-12 12:48:04 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 2
2018-01-12 12:48:11 leszczynski Aktualizacja
2018-01-12 13:00:12 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok" na "Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok"
2018-01-12 13:00:12 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" na "Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018"
2018-01-12 13:00:13 leszczynski Aktualizacja
2018-01-19 14:27:23 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i nie publicznych placówek oświatowych (...)" w pozycji nr 3
2018-01-19 14:27:23 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 4
2018-01-19 14:27:24 leszczynski Aktualizacja
2018-01-22 09:05:34 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański"
2018-01-22 09:05:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 4
2018-01-22 09:05:36 leszczynski Aktualizacja
2018-01-22 10:49:11 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczńestwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w pozycji nr 3
2018-01-22 10:49:12 leszczynski Aktualizacja
2018-01-29 07:49:08 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018" w pozycji nr 6
2018-01-29 07:49:08 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 7
2018-01-29 07:49:10 leszczynski Aktualizacja
2018-02-01 08:12:25 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie (...)" w pozycji nr 5
2018-02-01 08:12:26 leszczynski Aktualizacja
2018-02-01 08:21:06 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w roku 2018" w pozycji nr 9
2018-02-01 08:21:07 leszczynski Aktualizacja
2018-02-08 12:40:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 10
2018-02-08 12:40:42 leszczynski Aktualizacja
2018-02-13 15:27:21 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 11
2018-02-13 15:27:22 leszczynski Aktualizacja
2018-02-15 15:09:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 38/2008 Wójta Gminy pruszcz Gdański z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia (...)" w pozycji nr 10
2018-02-15 15:09:35 leszczynski Aktualizacja
2018-02-19 11:06:07 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...)" w pozycji nr 10
2018-02-19 11:06:08 leszczynski Aktualizacja
2018-03-05 15:40:41 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w konkursie ofert na wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański (...)" w pozycji nr 14
2018-03-05 15:40:43 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2018-03-20 08:57:45 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 14
2018-03-20 08:57:47 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. oraz planu finansowego zadań z zakresu (...)" w pozycji nr 16
2018-03-20 08:57:47 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 17
2018-03-20 08:57:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. oraz planu finansowego zadań z zakresu (...)" w pozycji nr 18
2018-03-20 08:57:49 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 19
2018-03-20 08:57:51 leszczynski Aktualizacja
2018-03-21 09:56:57 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" na pozycję nr 17
2018-03-21 09:57:01 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w pozycji nr 18
2018-03-21 09:57:01 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 19
2018-03-21 12:21:11 leszczynski Aktualizacja
2018-03-21 14:07:21 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gmimy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów (...)" w pozycji nr 20
2018-03-21 14:07:21 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 21
2018-03-21 14:07:22 leszczynski Aktualizacja
2018-03-30 09:17:39 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017" w pozycji nr 24
2018-03-30 09:17:40 leszczynski Aktualizacja
2018-03-30 09:47:23 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017"
2018-03-30 09:47:24 leszczynski Aktualizacja
2018-03-30 11:19:20 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 24
2018-03-30 11:19:51 leszczynski Aktualizacja
2018-04-03 09:18:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017" w pozycji nr 25
2018-04-03 09:23:02 leszczynski Aktualizacja
2018-04-12 13:54:03 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie" w pozycji nr 26
2018-04-12 13:54:04 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince" w pozycji nr 27
2018-04-12 13:54:54 leszczynski Aktualizacja
2018-04-13 15:09:43 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych (...)" w pozycji nr 26
2018-04-13 15:09:43 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 27
2018-04-13 15:09:45 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 11:43:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41-2017" w pozycji nr 22
2018-04-18 11:43:35 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 11:53:43 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41-2017" na "Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41/2017"
2018-04-18 11:53:44 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 12:00:35 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 13:40:16 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie (...)" na "Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dni
2018-04-18 13:40:17 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 13:43:47 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41/2017" na "Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41/2017"
2018-04-18 13:43:48 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 15:18:56 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO" w pozycji nr 27
2018-04-18 15:18:57 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 16:14:53 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2018"" w pozycji nr 32
2018-04-18 16:14:53 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej "Piękna Wieś" 2018" w pozycji nr 33
2018-04-18 16:14:54 leszczynski Aktualizacja
2018-04-18 16:15:17 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2018"" na pozycję nr 25
2018-04-18 16:15:17 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej "Piękna Wieś" 2018" na pozycję nr 26
2018-04-18 16:15:19 leszczynski Aktualizacja
2018-04-19 10:21:38 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO"
2018-04-19 10:21:40 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO" w pozycji nr 29
2018-04-19 10:21:41 leszczynski Aktualizacja
2018-04-23 09:08:51 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie występienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji (...)" w pozycji nr 34
2018-04-23 09:08:52 leszczynski Aktualizacja
2018-04-23 09:11:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu (...)" w pozycji nr 33
2018-04-23 09:11:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu (...) stację wofociągową w miejscowiści Łęgowo" w pozycji nr 34
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu (...)świetlicę wiejską w miejscowości Bogatka" w pozycji nr 35
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie(...) zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Akacjowej w miejscowości Borkowo" w pozycji nr 36
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie(...)" w pozycji nr 37
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie(...)budynek administracyjny Urzędu Gminy" w pozycji nr 38
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) przystań kajakową w miejscowości Krępiec" w pozycji nr 39
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) przystań kajakową w miejscowości Lędowo" w pozycji nr 40
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) przystań kajakową w miejscowości Wiślina" w pozycji nr 41
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) teren rekreacji w miejscowości Bogatka" w pozycji nr 42
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie" na pozycję nr 43
2018-04-23 09:11:35 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince" na pozycję nr 44
2018-04-23 09:11:36 leszczynski Aktualizacja
2018-04-24 13:02:08 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy" w pozycji nr 45
2018-04-24 13:02:09 leszczynski Aktualizacja
2018-04-26 10:05:52 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie" w pozycji nr 46
2018-04-26 10:05:53 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince" w pozycji nr 47
2018-04-26 10:05:54 leszczynski Aktualizacja
2018-04-26 10:08:22 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie" na "Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie"
2018-04-26 10:08:23 leszczynski Aktualizacja
2018-04-27 13:55:59 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 46
2018-04-27 13:56:00 leszczynski Aktualizacja
2018-05-09 13:21:22 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (...)" w pozycji nr 49
2018-05-09 13:21:23 leszczynski Aktualizacja
2018-05-10 09:43:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 49
2018-05-10 09:43:34 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarzadzeniem (...)" w pozycji nr 50
2018-05-10 09:43:34 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (...)" na pozycję nr 51
2018-05-10 09:52:25 leszczynski Aktualizacja
2018-05-11 08:14:25 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych (...)" w pozycji nr 49
2018-05-11 08:14:26 leszczynski Aktualizacja
2018-05-16 16:01:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów" w pozycji nr 53
2018-05-16 16:01:42 leszczynski Aktualizacja
2018-05-16 16:02:28 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów" na "Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów (...)"
2018-05-16 16:02:29 leszczynski Aktualizacja
2018-05-22 09:07:07 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wislinie" w pozycji nr 54
2018-05-22 09:07:07 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince" w pozycji nr 55
2018-05-22 09:07:10 leszczynski Aktualizacja
2018-05-24 09:38:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 56
2018-05-24 09:39:07 leszczynski Aktualizacja
2018-05-24 13:01:58 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 57
2018-05-24 13:01:59 leszczynski Aktualizacja
2018-06-04 12:20:31 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji (..)" w pozycji nr 58
2018-06-04 12:20:32 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 59
2018-06-04 12:20:32 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 60
2018-06-04 12:20:33 leszczynski Aktualizacja
2018-06-06 09:12:15 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie (...)" w pozycji nr 54
2018-06-06 09:12:16 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański na podstawie umowy o pracę" w pozycji nr 62
2018-06-06 09:12:16 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w srawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej" w pozycji nr 63
2018-06-06 09:12:16 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 64-2018 Wójta Gminy Pruszcz Gdański (...)" w pozycji nr 64
2018-06-06 09:12:17 leszczynski Aktualizacja
2018-06-07 11:12:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie" w pozycji nr 65
2018-06-07 11:12:42 leszczynski Aktualizacja
2018-06-14 13:48:40 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego" w pozycji nr 66
2018-06-14 13:48:41 leszczynski Aktualizacja
2018-06-18 14:04:55 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie" w pozycji nr 67
2018-06-18 14:05:12 leszczynski Aktualizacja
2018-06-25 08:16:37 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 68
2018-06-25 08:17:48 leszczynski Aktualizacja
2018-06-26 12:04:16 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie" na "Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie"
2018-06-26 12:04:16 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" na "Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018"
2018-06-26 12:04:16 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej (...)" w pozycji nr 69
2018-06-26 12:04:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 70
2018-06-26 12:04:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2017" w pozycji nr 71
2018-06-26 12:04:18 leszczynski Aktualizacja
2018-07-12 10:17:19 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej (...)" w pozycji nr 72
2018-07-12 10:17:20 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 73
2018-07-12 10:17:21 leszczynski Aktualizacja
2018-07-13 09:58:05 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 74
2018-07-13 09:58:07 leszczynski Aktualizacja
2018-07-13 12:50:27 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu (...)" w pozycji nr 75
2018-07-13 12:50:29 leszczynski Aktualizacja
2018-07-18 15:26:22 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierzdenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie" w pozycji nr 76
2018-07-18 15:26:22 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 72-2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów (...)" w pozycji nr 77
2018-07-18 15:26:23 leszczynski Aktualizacja
2018-07-24 13:12:47 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji (...)" w pozycji nr 77
2018-07-24 13:12:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdańsi na rok 2018" w pozycji nr 78
2018-07-24 13:12:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 20 lipca 2018 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince" w pozycji nr 80
2018-07-24 13:12:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 20 lipca 2018 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie" w pozycji nr 81
2018-07-24 13:12:49 leszczynski Aktualizacja
2018-07-24 13:21:04 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Zastępcy Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej sołectwa Rusocin" w pozycji nr 82
2018-07-24 13:21:05 leszczynski Aktualizacja
2018-07-31 12:54:33 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany olanu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 83
2018-07-31 12:54:34 leszczynski Aktualizacja
2018-08-07 09:39:01 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu (...)" w pozycji nr 84
2018-08-07 09:39:02 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 85
2018-08-07 09:39:04 leszczynski Aktualizacja
2018-08-08 11:28:11 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 80
2018-08-08 11:28:11 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 81
2018-08-08 11:28:12 leszczynski Aktualizacja
2018-08-08 15:23:45 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania (...)" w pozycji nr 88
2018-08-08 15:23:46 leszczynski Aktualizacja
2018-08-09 14:12:32 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej (...)" w pozycji nr 89
2018-08-09 14:12:33 leszczynski Aktualizacja
2018-08-14 13:06:14 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 78a/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 64/2018 Wójta Gminy (...)" w pozycji nr 77
2018-08-14 13:06:15 leszczynski Aktualizacja
2018-08-21 08:46:54 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego"
2018-08-21 08:47:00 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego" w pozycji nr 66
2018-08-21 08:47:02 leszczynski Aktualizacja
2018-08-23 09:34:44 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Rocznym planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 91
2018-08-23 09:34:45 leszczynski Aktualizacja
2018-08-27 08:53:43 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań (..)" w pozycji nr 92
2018-08-27 08:53:43 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 93
2018-08-27 08:53:43 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański (...)" w pozycji nr 94
2018-08-27 08:54:05 leszczynski Aktualizacja
2018-08-28 15:06:44 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację programu polityki zdrowotnej" w pozycji nr 95
2018-08-28 15:06:44 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Przejazdowie" w pozycji nr 96
2018-08-28 15:06:44 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Przejazdowie" w pozycji nr 97
2018-08-28 15:06:46 leszczynski Aktualizacja
2018-09-03 08:30:46 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wiieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r." w pozycji nr 97
2018-09-03 08:30:47 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2018-09-05 14:14:45 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pruszcz Gdański i powołania komisji do wyboru agenta (...)" w pozycji nr 99
2018-09-05 14:14:46 leszczynski Aktualizacja
2018-09-05 15:51:52 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia zespołu (personelu inżynieryjno-technicznego) obsługującego zbiornik retencyjny B1 w Borkowie" w pozycji nr 99
2018-09-05 15:51:53 leszczynski Aktualizacja
2018-09-07 09:31:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (...)" w pozycji nr 100
2018-09-07 09:31:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie (...)" w pozycji nr 101
2018-09-07 09:31:48 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pruszcz Gdański i powołania komisji do wyboru agenta (...)" na pozycję nr 102
2018-09-07 09:31:49 leszczynski Aktualizacja
2018-09-19 09:06:44 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 6 września 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 103
2018-09-19 09:06:53 leszczynski Aktualizacja
2018-09-28 10:06:25 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 6 września 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" na "Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018"
2018-09-28 10:06:25 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składaniu wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów (...)" w pozycji nr 104
2018-09-28 10:06:26 leszczynski Aktualizacja
2018-10-01 11:31:21 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia (...)" w pozycji nr 105
2018-10-01 11:31:22 leszczynski Aktualizacja
2018-10-02 09:53:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 104
2018-10-02 09:54:06 leszczynski Aktualizacja
2018-10-02 12:17:42 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018"
2018-10-02 12:17:52 leszczynski Aktualizacja
2018-10-04 08:22:22 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmianw budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych (..)" w pozycji nr 104
2018-10-04 08:22:23 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 105
2018-10-04 08:22:25 leszczynski Aktualizacja
2018-10-17 11:06:40 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 108
2018-10-17 11:06:47 leszczynski Aktualizacja
2018-10-24 14:53:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych" w pozycji nr 104
2018-10-24 14:53:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański Jagódki" w pozycji nr 109
2018-10-24 14:53:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych (...)" w pozycji nr 111
2018-10-24 14:53:18 leszczynski Aktualizacja
2018-10-30 08:20:30 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz (...)" w pozycji nr 112
2018-10-30 08:20:31 leszczynski Aktualizacja
2018-11-05 11:11:56 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 20 września 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 73/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania (..)" w pozycji nr 108
2018-11-05 11:11:59 leszczynski Aktualizacja
2018-11-07 15:17:53 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (...)" w pozycji nr 113
2018-11-07 15:32:41 leszczynski Aktualizacja
2018-11-09 09:47:04 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 113
2018-11-09 09:47:05 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji (...)" w pozycji nr 114
2018-11-09 09:47:06 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 115
2018-11-09 09:47:06 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji (...)" w pozycji nr 116
2018-11-09 09:47:07 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 117
2018-11-09 09:47:07 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 126/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca (...)" w pozycji nr 120
2018-11-09 09:47:08 leszczynski Aktualizacja
2018-11-21 09:30:24 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 127/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 121
2018-11-21 09:30:25 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego (...)" w pozycji nr 122
2018-11-21 09:30:31 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019" w pozycji nr 123
2018-11-21 09:30:32 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 124
2018-11-21 09:30:33 leszczynski Aktualizacja
2018-11-26 13:18:42 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 133/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 125
2018-11-26 13:19:08 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-05 10:49:23 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 91A/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu sprawdzającego do oceny wniosków o przyznanie sołectwu środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku" w pozycji nr 90
2018-12-05 10:49:24 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański okularów korygujących wzrok na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe" w pozycji nr 113
2018-12-05 10:49:24 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym (...)" w pozycji nr 128
2018-12-05 10:49:24 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 129
2018-12-05 10:49:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-06 10:08:55 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym (...)" w pozycji nr 109
2018-12-06 10:08:55 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wprowadzenie zmiany w zarządzeniu nr 72-2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w spawie (...)" w pozycji nr 110
2018-12-06 10:08:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 138/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia (...)" w pozycji nr 132
2018-12-06 10:08:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 139/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 72-2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. (...)" w pozycji nr 133
2018-12-06 10:08:57 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-10 14:50:37 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 140/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu (...)" w pozycji nr 134
2018-12-10 14:50:39 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 141/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 135
2018-12-10 14:50:40 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-12 13:55:08 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 136/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy przedstawicieli reprezentujących Wójta Gminy Pruszcz Gdański (...)" w pozycji nr 132
2018-12-12 13:55:09 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 137
2018-12-12 13:56:44 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-18 12:13:04 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 144/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej" w pozycji nr 138
2018-12-18 12:13:06 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-20 10:51:32 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 132/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz unnych (...)" w pozycji nr 129
2018-12-20 10:51:34 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-20 10:58:23 Wojciech Leszczyński Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" na pozycję nr 133
2018-12-20 10:58:24 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-20 11:06:01 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2017/2018" w pozycji nr 105
2018-12-20 11:06:01 Wojciech Leszczyński Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych" na pozycję nr 106
2018-12-20 11:06:02 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 143/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania zamówień o których mowa w art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" w pozycji nr 140
2018-12-20 11:06:08 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-20 13:36:43 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański"
2018-12-20 13:36:43 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański"
2018-12-20 13:36:53 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 81
2018-12-20 13:36:54 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 82
2018-12-20 13:37:03 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-21 12:39:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 131/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" w pozycji nr 130
2018-12-21 12:39:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 134/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej" w pozycji nr 133
2018-12-21 12:39:57 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2018-12-21 14:54:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 147/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 144
2018-12-21 14:54:58 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-02 12:30:12 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 145/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański z dniem 1 stycznia 2019 r. rejestrów w systemie informatycznym" w pozycji nr 144
2019-01-02 12:31:48 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-03 08:14:07 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański"
2019-01-03 08:14:36 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 141
2019-01-03 08:14:36 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 147/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" na "Zarządzenie nr 147/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018"
2019-01-03 08:14:36 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 150/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018" w pozycji nr 146
2019-01-03 08:14:36 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" w pozycji nr 147
2019-01-03 08:14:38 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-03 15:00:54 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 148/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2019" w pozycji nr 146
2019-01-03 15:00:55 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-04 10:50:58 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 149/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 147
2019-01-04 10:51:10 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-17 12:38:26 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 146/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (...)" w pozycji nr 145
2019-01-17 12:38:29 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-18 09:45:08 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 151
2019-01-18 09:45:41 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-22 10:55:12 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 152/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt" w pozycji nr 151
2019-01-22 10:55:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-06 13:28:37 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym (..)" w pozycji nr 61
2019-03-06 13:33:36 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-07 13:24:29 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański"
2019-03-07 13:24:42 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 58
2019-03-07 13:24:51 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-12 13:03:09 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 57/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie (...)" w pozycji nr 87
2019-03-12 13:03:09 Wojciech Leszczyński Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany olanu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018" na pozycję nr 88
2019-03-12 13:39:57 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-18 16:16:30 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 62
2019-03-18 16:16:34 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-07-05 12:13:10 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 154/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Małgorzacie Grzegorczyk - Sekretarzowi Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 156
2019-07-05 12:13:11 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-03-15 12:08:40 Wojciech Leszczyński Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij