Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2017-06-20 11:07:09 Jan Piotrowski Utworzenie
2017-06-20 11:08:01 Jan Piotrowski Dodano załącznik o nazwie "Porządek obrad" w pozycji nr 1
2017-06-20 11:08:16 Jan Piotrowski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2017-06-20 13:30:01 Jan Piotrowski Usunięto załącznik o nazwie "Porządek obrad"
2017-06-20 13:30:03 Jan Piotrowski Dodano załącznik o nazwie "Porządek obrad" w pozycji nr 1
2017-06-20 13:30:04 Jan Piotrowski Aktualizacja
2017-06-20 15:28:37 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Porządek obrad"
2017-06-20 15:28:38 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Porządek obrad" w pozycji nr 1
2017-06-20 15:28:39 leszczynski Aktualizacja
2017-07-10 11:42:27 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Protokół (wersja robocza)" w pozycji nr 2
2017-07-10 11:42:28 leszczynski Aktualizacja
2017-07-13 07:38:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "lista obecnosci na XXXII sesji z 29 czerwca 2017" w pozycji nr 3
2017-07-13 07:38:42 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 09:44:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/63/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny   " w pozycji nr 4
2017-07-27 09:44:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/64/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczącego  przekazania środków" w pozycji nr 5
2017-07-27 09:44:42 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 09:58:48 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/65/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów" w pozycji nr 6
2017-07-27 09:58:49 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:10:53 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/66/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 7
2017-07-27 10:10:54 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:13:17 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/67/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I" realizowanego w ramach Regionalnego Programu " w pozycji nr 8
2017-07-27 10:13:18 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:14:15 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/68/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Łęgowie" w pozycji nr 9
2017-07-27 10:14:16 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:16:49 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXII/68/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Łęgowie" na "Uchwała nr XXXII/68/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Łęgowie"
2017-07-27 10:16:50 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/69/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka - rejon międzywala" w pozycji nr 10
2017-07-27 10:16:51 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:17:57 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/70/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo - rejon ulicy Kwarcowej" w pozycji nr 11
2017-07-27 10:17:58 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:21:11 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/71/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka - rejon mariny" w pozycji nr 12
2017-07-27 10:21:12 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/72/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Borkowi" w pozycji nr 13
2017-07-27 10:21:13 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:25:52 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/73/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejim. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedz" w pozycji nr 14
2017-07-27 10:25:53 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/74/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawowąim. Romualda Traugutta" w pozycji nr 15
2017-07-27 10:25:54 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:26:57 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/75/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wiślince" w pozycji nr 16
2017-07-27 10:26:58 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:28:19 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/76/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Łęgowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Grudnia`70 w Łęgowie" w pozycji nr 17
2017-07-27 10:28:20 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:35:37 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/77/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rotmance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Rotmance" w pozycji nr 18
2017-07-27 10:35:38 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/78/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Straszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Krasickiego w Straszynie" w pozycji nr 19
2017-07-27 10:35:38 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/79/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie dla położonych na terenie Gminy Pruszcz Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form " w pozycji nr 20
2017-07-27 10:35:39 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/80/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pruszcz Gdańskia Gminą Miasta Gdańsk w sprawie remontu mostu na rzece Czarna Łacha w miejscowości Krępiec" w pozycji nr 21
2017-07-27 10:35:40 leszczynski Aktualizacja
2017-07-27 10:36:43 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/81/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Pruszcz Gdański dotyczącego realizacji planowanych inwestycji w miejscowości Kłodawa gm. Trąbki Wielkie" w pozycji nr 22
2017-07-27 10:36:44 leszczynski Aktualizacja
2017-09-05 14:00:28 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Protokół (wersja robocza)"
2017-09-05 14:01:04 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy" w pozycji nr 3
2017-09-05 14:01:05 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 12:02:18 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/61/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok" w pozycji nr 4
2017-11-14 12:02:31 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXII/62/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 5
2017-11-14 12:02:34 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 12:03:42 leszczynski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij