Lp.
Tytuł
Data
Znak
1 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie”

05.01.2021 r.

GK.6220.2.15.2020.OŚ1/4
2

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą,  w miejscowości Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański na działkach  ewid. 66, 68/2, 69

08.01.2021 r. GK.6220.2.13.2020.OŚ1/4
3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 12.01.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/Ik.12
4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”

RDOŚ-Gd-WOO.420.47.2020.KSZ.11  
5 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem   RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.14
6 Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 19.02.2021 r.  RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/Ik.15
7 Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie  w sprawie postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie 19.02.2021 r. OŚ.6220.1.0.2021
8

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

24.02.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.13
9 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem” 09.03.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.16
10 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa po nowej trasie/ magistrali wodociągowej w rejonie ul. Starogardzkiej na terenie Gminy Miasta Gdańska (działka nr 18 i 40 obr. 0094) i Gminy Pruszcz Gdański (działka nr 55 obr.0014)” 09.03.2021 r.  
11 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa stacji paliw płynnych w Jagatowie na działce 137/10” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. Pomorskie 15.03.2021 r. GK.6220.2.16.2020.OŚ1/4
12 Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń 23.03.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18
13 Obwieszczenie o  zakończeniu postępowania  dowodowgo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie” 23.03.2021 r. GK.6220.2.15.2020.OŚ1/5
14 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo –usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański” realizowanego na działkach  ewid. 73/8 i 258 obręb Przejazdowo,  gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie 23.03.2021 r. GK.6220.2.1.2021.OŚ1/4
15 Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie  w sprawie postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie". 01.04.2021 r. OŚ.6220.1.6.2021
16

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem”

01.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.19
17

Zawiadomienie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa stacji paliw płynnych w Jagatowie na działce 137/10” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. Pomorskie

12.04.2021 r. GK.6220.2.16.2020.OŚ1/6
18 Zawiadomienie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 21.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.24
19 Zawiadomienie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 21.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.25
20 Zawiadomienie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie” 22.04.2021 r. GK.6220.2.15.2020.OŚ1/6
21

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem”

23.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.24
22

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej

23.04.2021 r.  
23 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego 29.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.19

24

Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie" 07.05.2021 r. OŚ.6220.1.6.2021

25 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Przebudowa /budowa po nowej trasie/ magistrali wodociągowej w rejonie ul. Starogardzkiej na terenie Gminy Miasta Gdańska (działka nr 18 i 40 obr.0094) i Gminy Pruszcz Gdański (działka nr 55 obr. 0014)”.

10.05.2021 r.

 

26 Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na „Budowę hali magazynowej i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną  Łęgowo, ul. Marco Polo 9, działki nr 1077/1, 1077/2, 2021, 157 obręb Łęgowo 0015” 17.05.2021 r.

GK.6220.2.12.2020.OŚ1/15

27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa hali magazynowej i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną  Łęgowo, ul. Marco Polo 9, działki nr 1077/1, 1077/2, 2021, 157 obręb Łęgowo 0015” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie

24.05.2021 r. GK.6220.2.12.2020.OŚ1/16
28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Panattoni Park Magazynowo - Produkcyjno - Usługowy Benzynowa w miejscowości Przejazdowo przy ul. Benzynowej, na działkach nr ewid.: 9/11 oraz 10/10, obręb 0009”

04.06.2021 r. GK.6220.2.4.2021.OŚ1/3
29 Zawiadomienie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa hali magazynowej i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną  Łęgowo, ul. Marco Polo 9, działki nr 1077/1, 1077/2, 2021, 157 obręb Łęgowo 0015” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie 17.06.2021 r. GK.6220.2.12.2020.OŚ1/18
30 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego 17.06.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.22
31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego realizowanego na działkach o nr ewid. 290/6, 290/13, 290/14, 290/15, 290/19, 290/22, 290/24, 291/2, 291/7, 291/16, 291/20, 292/2, 292/18, 292/29, 293/1, 293/9, 293/24, 294/27, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1692, 1693/1, 1696/3 1696/6, 1696/9, 1772, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782/1, 1782/2, 1850/2, 1850/3, 1850/4, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6, 1855/7, 1855/8, 1855/9, 1855/10, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1896/4, 1897, 1930, 1939/1, 1939/2, 1939/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0016 Straszyn”

22.06.2021 r.

GK.6220.2.3.2021.OŚ1/4

32

Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.”

24.06.2021 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.33

33

Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą

05.07.2021 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.37

34

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego.

21.07.2021 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.37

35

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego.

21.07.2021 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.27

36

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi realizowanego na działkach nr ewid. 213/10, 213/16, 213/20, 213/21, 213/39, 213/41 obręb 0016 Straszyn

26.07.2021 r.

GK.6220.2.5.2021.OŚ1/4

37

Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą.

30.07.2021 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.39

38

Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą

30.07.2021

RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.41

39

zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego.

17.08.2021

RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.30

40

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą,  w miejscowości Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański na działkach  ewid. 66, 68/2, 69” - gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie;”

17.08.2021

GK.6220.2.13.2020.OŚ1/12

41

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą,  w miejscowości Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański na działkach  ewid. 66, 68/2, 69” - gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie;”

21.09.2021

GK.6220.2.13.2020.OŚ1/14

42

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego.

28.10.2021

RDOŚ-Gd-W00.420.75.2020.KSZ.33

43

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego realizowanego na działkach o nr ewid. 290/6, 290/13, 290/14, 290/15, 290/19, 290/22, 290/24, 291/2, 291/7, 291/16, 291/20, 292/2, 292/18, 292/29, 293/1, 293/9, 293/24, 294/27, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1692, 1693/1, 1696/3 1696/6, 1696/9, 1772, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782/1, 1782/2, 1850/2, 1850/3, 1850/4, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6, 1855/7, 1855/8, 1855/9, 1855/10, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1896/4, 1897, 1930, 1939/1, 1939/2, 1939/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0016 Straszyn”

28.10.2021

GK.6220.2.3.2021.OŚ1/5

44

Zawiadomienie GK.6220.2.1.2021.OŚ1/12 o wydaniu postanowienia  o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo –usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański”

16.11.2021 r.

GK.6220.2.1.2021.OŚ1/12

45

Zawiadomienie GK.6220.2.1.2021.OŚ1/15 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo –usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański”

16.11.2021 r.

GK.6220.2.1.2021.OŚ1/15

46

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego realizowanego na działkach o nr ewid. 290/6, 290/13, 290/14, 290/15, 290/19, 290/22, 290/24, 291/2, 291/7, 291/16, 291/20, 292/2, 292/18, 292/29, 293/1, 293/9, 293/24, 294/27, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1692, 1693/1, 1696/3 1696/6, 1696/9, 1772, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782/1, 1782/2, 1850/2, 1850/3, 1850/4, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6, 1855/7, 1855/8, 1855/9, 1855/10, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1896/4, 1897, 1930, 1939/1, 1939/2, 1939/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0016 Straszyn”

25.11.2021 r.

GK.6220.2.3.2021.OŚ1/7

47

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o podjęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w mieście Gdańsk do węzła Kowale włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – obwodnica Trójmiasta)”

30.11.2021 r.

RDOŚ-Gd-WOO.420.139.2019.WR.28

48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęcin”

07.12.2021 r..

GK.6220.2.12.2021.OŚ1/4

49

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek PERN S.A. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 54 rowów melioracyjnych w związku z inwestycją pn. ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz ze światłowodem”

08.12.2021 r..

GD.RUZ.4210.202.6.2021.MM

50

Zawiadomienie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wojanowo, gmina Pruszcz Gdański na działce nr 189/108, obręb Łęgowo (nr 0015)”

17.12.2021 r..

GK.6220.2.10.2021.6

51

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi realizowanego na działkach nr ewid. 213/10, 213/16, 213/20, 213/21, 213/39, 213/41 obręb 0016 Straszyn”

28.12.2021 r..

GK.6220.2.5.2021.OŚ1/7