SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ROTMANKA
od dnia 6 marca 2020 r.

SOŁTYS - MIROSŁAW SULEWSKI
83-010 Straszyn
Rotmanka, ul. Bajki 14/7
tel. 794 181 801
 
RADA SOŁECKA :
Urszula Daniszewska
83-010 Straszyn
Rotmanka, ul. Leśna 3/8
 
Irena Kopania
83-010 Straszyn
Rotmanka, ul. Sosnowa 5
 
Arkadiusz Kuźmiński
83-010 Straszyn
Rotmanka, ul. Bajki 8/17

Dominik Sikorski
83-010 Straszyn
Rotmanka, ul. Sosnowa 42