Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański działa od 1 lipca 2014 r. Placówka jest jednostką budżetową gminy, utworzoną Uchwałą nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

Przedmiotem działania OKSiBP jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne, oświatowe, czytelnicze, informacyjne i sportowe mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji wiedzy, kultury i sztuki lokalnej. Szczegółowy zakres działalności placówki określa statut.

 

OKSiBP administruje filiami Biblioteki Publicznej w Straszynie i Wiślinie.

 

Do pobrania:
STATUT

 

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
 adres: 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A
 telefon: 58 682 85 78;  728 415 570
 e-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl

http://pruszczgda.pl

 NIP: 593-17-08-146
 Regon: 190129226
 nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002

Biuro Obsługi Klienta (kasa biletowa)
 czynne od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 - 16:00
 telefon: 58 682 85 78 wew. 1  lub  728 415 566
 e-mail: rezerwacje@pruszczgdanski.pl

 

Sekretariat OKSiBP
 przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 - 16:00
 telefon: 58 682 85 78 wew. 2 lub 728 415 570
Biblioteka Publiczna w Cieplewie
 telefon: 58 682 85 22;  728 436 046;  728 436 047 
 Poniedziałek - 9:00 - 18:00
 Wtorek - 9:00 - 18:00
Środa - 9:00 - 21:00
 Czwartek - 9:00 - 18:00
 Piątek - 9:00 - 17:00

 

Biblioteka Publiczna filia w Straszynie
 adres: ul. Spacerowa 13, 83-010 Straszyn
 telefon: 58 691 01 38
 e-mail: straszyn@pruszczgdanski.pl

 

Biblioteka Publiczna filia w Wiślinie
 adres: ul. Słoneczna 4, 83-021 Wiślina
 telefon: 58 682 84 07
 e-mail: wislina@pruszczgdanski.pl