SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA PRZEJAZDOWO

od dnia 20 października 2022 r.

 

SOŁTYS  - ALICJA STANKE

83-021 Przejazdowo

ul. Kasztanowa 12

tel. 506-808-093

 

RADA SOŁECKA :

 

Kencz Ryszard

83-021 Przejazdowo

ul. Długa 3/6

  

Odjas Bronisław

83-021 Przejazdowo

ul. Jesionowa 16

  

Orzechowska Magdalena

83-021 Przejazdowo

ul. Kasztanowa 8

  

Skibski Tomasz

83-021 Przejazdowo

ul. Łąkowa 8

  

Fiedosiuk Adam

83-021 Przejazdowo

ul. Kasztanowa 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA PRZEJAZDOWO

od dnia 25 sierpnia 2022 r.  do dnia 20 października 2022 r.

 

SOŁTYS  - ALICJA STANKE

 

83-021 Przejazdowo

ul. Kasztanowa 12

tel. 506-808-093

 

RADA SOŁECKA :

  

Kencz Ryszard

83-021 Przejazdowo

ul. Długa 3/6

  

Odjas Bronisław

83-021 Przejazdowo

ul. Jesionowa 16

 

Orzechowska Magdalena

83-021 Przejazdowo

ul. Kasztanowa 8

 

Skibski Tomasz

83-021 Przejazdowo

ul. Łąkowa 8

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA PRZEJAZDOWO

od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

SOŁTYS - ALICJA STANKE

83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 12

tel. 506-808-093

 

RADA SOŁECKA :

 

Bobkowski Krzysztof

 

Kencz Ryszard

83-021 Przejazdowo, ul. Długa 3/6

 

Odjas Bronisław

83-021 Przejazdowo, ul. Jesionowa 16

 

Orzechowska Magdalena

83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 8

 

Skibski Tomasz

83-021 Przejazdowo, ul. Łąkowa 8