1) ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie

2) ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

3) ZARZĄDZENIE NR 83/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Straszynie

4) ZARZĄDZENIE NR 84/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie