Uchwała Nr 008/g256/D/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o: możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Pruszcz Gdański na rok 2022, o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2036 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwały nr XXXV/143/2021 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwały nr XXXV/142/2021 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036

Zarządzenie nr 181/2021 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie nr 182/2021 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2036

Uchwała Nr 183/g256/P/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Pruszcz Gdański na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.  

Uchwała Nr 182/g256/F/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2036.