Zarządzenie nr 196/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr 212/g256/P/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Pruszcz Gdański na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 211/g256/F/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2036

Uchwała Nr 024/g256/D/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Pruszcz Gdański na rok 2021 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pruszcz Gdański na lata 2021-2036 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.