Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (0)
        Charakterystyka Gminy (1)
        Ludność (1)
        Powierzchnia Gminy (1)

Organy
    Wójt (0)
        Zarządzenia (0)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański (2015) (1)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański (2016) (1)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański (2017) (1)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański (2018) (1)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański (2019) (2020) (2021) (2022) (1)
        Wójtowie od 1990 r. (1)
    Rada (0)
        Rada Gminy Pruszcz Gdański - kadencja 2018 - 2024 (0)
            Skład rady (1)
            Komisje Rady Gminy w latach 2022-2024 r. (0)
                Terminy posiedzeń komisji (1)
                Komisja skarg, wniosków i petycji (3)
                Komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki (3)
                Komisja budżetu i rozwoju gminy (3)
                Komisja rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3)
                Komisja rewizyjna (3)
                Komisja bezpieczeństwa, samorządności lokalnej, zdrowia i polityki społecznej (3)
            Komisje Rady Gminy w latach 2018 - 2021 (0)
                Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
            Sesje (0)
                Sesja nr I z dnia 19 listopada 2018 r. (1)
                Sesja nr II z dnia 19 grudnia 2018 r. (1)
                Sesja nr III z dnia 16 stycznia 2019 r. (1)
                Sesja nr IV z dnia 31 stycznia 2019 r. (1)
                Sesja nr V z dnia 1 marca 2019 r. (1)
                Sesja nr VI z dnia 26 kwietnia 2019 r. (1)
                Sesja nr VII z dnia 31 maja 2019 r. (1)
                Sesja nr VIII z dnia 5 czerwca 2019 r. (1)
                Sesja nr IX z dnia 28 czerwca 2019 r. (1)
                Sesja nr X z dnia 28 czerwca 2019 r. (1)
                Sesja nr XI z dnia 30 sierpnia 2019 r. (1)
                Sesja nr XII z dnia 27 września 2019 r. (1)
                Sesja nr XIII z dnia 8 listopada 2019 r. (1)
                Sesja nr XIV z dnia 2 grudnia 2019 r. (1)
                Sesja nr XV z dnia 18 grudnia 2019 r. (1)
                Sesja nr XVI z dnia 21 lutego 2020 r. (1)
                Sesja nr XVII z dnia 14 maja 2020 r. (1)
                Sesja nr XVIII z dnia 19 czerwca 2020 r. (1)
                Sesja nr XIX z dnia 23 lipca 2020 r. (1)
                Sesja nr XX z dnia 4 września 2020 r. (1)
                Sesja nr XXI z dnia 25 września 2020 r. (1)
                Sesja nr XXII z dnia 30 października 2020 r. (1)
                Sesja nr XXIII z dnia 27 listopada 2020 r. (1)
                Sesja nr XXIV z dnia 22 grudnia 2020 r. (1)
                Sesja nr XXV z dnia 26 lutego 2021 r. (1)
                Sesja nr XXVI z dnia 26 marca 2021 r. (1)
                Sesja nr XXVII z dnia 29 kwietnia 2021 r. (1)
                Sesja nr XXVIII z dnia 28 maja 2021 r. (3)
                Sesja nr XXIX z dnia 18 czerwca 2021 r. (3)
                Sesja nr XXX z dnia 27 sierpnia 2021 r. (3)
                Sesja nr XXXI z dnia 24 września 2021 r. (3)
                Sesja nr XXXII z dnia 29 października 2021 r. (3)
                Sesja nr XXXIII z dnia 26 listopada 2021 r. (3)
                Sesja nr XXXIV z dnia 10 grudnia 2021 r. (3)
                Sesja nr XXXV z dnia 17 grudnia 2021 r. (3)
                Sesja nr XXXVI z dnia 28 stycznia 2022 r. (2)
                Sesja XXXVII z dnia 25 lutego 2022 r. (2)
                Sesja XXXVIII z dnia 25 marca 2022 r. (2)
                Sesja XXXIX z dnia 5 kwietnia 2022 r. (2)
                Sesja nr XL z dnia 29 kwietnia 2022 r. (2)
                Sesja nr XLI z dnia 27 maja 2022 r. (2)
                Sesja nr XLII z dnia 23 czerwca 2022 r. (2)
                Sesja nr XLIII z dnia 2 września 2022 r. (2)
                Sesja nr XLIV z dnia 30 września 2022 r. (2)
                Sesja nr XLV z dnia 13 października 2022 r. (2)
                Sesja nr XLVI z dnia 28 października 2022 r. (2)
                Sesja nr XLVII z dnia 25 listopada 2022 r. (2)
                Sesja nr XLVIII z dnia 16 grudnia 2022 r. (2)
                Sesja nr XLIX z dnia 16 grudnia 2022 r. (2)
                Sesja nr L z dnia 31 stycznia 2023 r. (2)
                Sesja nr LI z dnia 24 lutego 2023 r. (2)
                Sesja nr LII z dnia 10 marca 2023 r. (2)
            Uchwały (1)
            Transmisje posiedzeń Rady Gminy (1)
            Archiwum nagrań posiedzeń Rady Gminy (1)
            Interpelacje i zapytania Radnych (5)
            Kluby Radnych (2)
        Rada Gminy Pruszcz Gdański - kadencja 2014 - 2018 (0)
            Skład rady (1)
            Komisje Rady Gminy kadencji 2014 - 2018 (0)
                Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (0)
                    Skład komisji (1)
                    Posiedzenia komisji (1)
                    Plany pracy i sprawozdania (1)
            Sesje / Uchwały (0)
                Kadencja 2014 - 2018 (0)
                    Sesja nr I z dnia 1 grudnia 2014r. (1)
                    Sesja nr II z dnia 1 grudnia 2014r. (1)
                    Sesja nr III z 19 grudnia 2014r. (1)
                    Sesja nr IV z dnia 19 stycznia 2015r. (1)
                    Sesja nr V z dnia 2 lutego 2015r. (1)
                    Sesja nr VI z dnia 4 marca 2015r. (1)
                    Sesja nr VII z dnia 27 marca 2015r. (1)
                    Sesja nr VIII z dnia 22 maja 2015r. (1)
                    Sesja nr IX z dnia 19 czerwca 2015r. (1)
                    Sesja nr X z dnia 28 sierpnia 2015 r. (1)
                    Sesja nr XI z dnia 24 września 2015 r. (1)
                    Sesja nr XII z dnia 12 października 2015 r. (1)
                    Sesja nr XIII z dnia 29 października 2015 r. (1)
                    Sesja nr XIV z dnia 27 listopada 2015 r. (1)
                    Sesja nr XV z dnia 18 grudnia 2015 r. (1)
                    Sesja nr XVI z dnia 21 stycznia 2016 r. (1)
                    Sesja nr XVII z dnia 17 marca 2016 r. (1)
                    Sesja nr XVIII z dnia 26 kwietnia 2016 r. (1)
                    Sesja nr XIX z dnia 20 maja 2016 r. (1)
                    Sesja nr XX z dnia 17 czerwca 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXI z dnia 30 czerwca 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXII z dnia 27 lipca 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXIII z dnia 29 sierpnia 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXIV z dnia 4 października 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXV z dnia 16 listopada 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXVI z dnia 20 grudnia 2016 r. (1)
                    Sesja nr XXVII z dnia 14 lutego 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXVIII z dnia 13 marca 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXIX z dnia 30 marca 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXX z dnia 12 kwietnia 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXI z dnia 31 maja 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXII z dnia 29 czerwca 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXIII z dnia 23 sierpnia 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXIV z dnia 15 września 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXV z dnia 23 października 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXVI z dnia 29 listopada 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXVII z dnia 14 grudnia 2017 r. (1)
                    Sesja nr XXXVIII z dnia 22 stycznia 2018 r. (1)
                    Sesja nr XXXIX z dnia 16 lutego 2018 r. (1)
                    Sesja nr XL z dnia 26 marca 2018 r. (1)
                    Sesja nr XLI z dnia 24 kwietnia 2018 r. (1)
                    Sesja nr XLII z dnia 18 czerwca 2018 r. (1)
                    Sesja nr XLIII z dnia 27 lipca 2018 r. (1)
                    Sesja nr XLIV z dnia 6 września 2018 r. (1)
                    Sesja nr XLV z dnia 12 października 2018 r. (1)
                    Sesja nr XLVI z dnia 7 listopada 2018 r. (1)

Gmina
    Statut Gminy (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły i Przedszkole (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Straż Gminna (1)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański (1)
    Jednostki pomocnicze (sołectwa) (31)
        Fundusz sołecki (1)
        Sołectwo Arciszewo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Będzieszyn (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
        Sołectwo Bogatka (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
        Sołectwo Borkowo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Borzęcin (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Bystra (Wieś) (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Bystra (Osiedle) (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2009 (1)
            Zebrania wiejskie 2010 (1)
            Zebrania wiejskie 2011 (1)
            Zebrania wiejskie 2012 (1)
            Zebrania wiejskie 2013 (1)
            Zebrania wiejskie 2014 (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Cieplewo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Dziewięć Włók (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2023 (1)
        Sołectwo Goszyn (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
        Sołectwo Jagatowo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Juszkowo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Krępiec (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
        Sołectwo Lędowo (0)
            Statut sołectwa Lędowo (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Łęgowo (0)
            Statut sołectwa Łęgowo (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Mokry Dwór (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Przejazdowo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
        Sołectwo Radunica (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Rekcin (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
        Sołectwo Rotmanka (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebranie wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Roszkowo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Rokitnica (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Rusocin (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Straszyn (0)
            Statutu sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Świńcz (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebranie wiejskie 2017 (1)
            Zebranie wiejskie 2018 (1)
            Zebranie wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Wiślina (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2013 (0)
            Zebrania wiejskie 2014 (0)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Wiślinka (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Wojanowo (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (0)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2021 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Żukczyn (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2013 (0)
            Zebrania wiejskie 2014 (0)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Żuława (0)
            Statut Sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
        Sołectwo Żuławka (0)
            Statut sołectwa (1)
            Zebrania wiejskie 2015 (1)
            Zebrania wiejskie 2016 (1)
            Zebrania wiejskie 2017 (1)
            Zebrania wiejskie 2018 (1)
            Zebrania wiejskie 2019 (1)
            Zebrania wiejskie 2020 (1)
            Zebrania wiejskie 2022 (1)
    Instytucje kultury (0)
        Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna (1)
        Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" (1)
        Rejestr instytucji kultury (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (0)
        Regulamin organizacyjny urzędu (1)
    Wykaz stanowisk pracy (1)
    Obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia 2015 (2)
        Obwieszczenia 2016 (1)
        Obwieszczenia 2017 (1)
        Obwieszczenia 2018 (1)
        Obwieszczenia 2019 (1)
        Obwieszczenia 2020 (1)
        Obwieszczenia 2021 (1)
        Obwieszczenia 2022 (29)
        Obwieszczenia 2023 (5)
    Ogłoszenia i komunikaty (0)
        Ogłoszenia 2015 (8)
        Ogłoszenia 2016 (2)
        Ogłoszenia 2017 (9)
        Ogłoszenia 2018 (2)
        Ogłoszenia 2019 (2)
        Ogłoszenia 2020 (5)
        Ogłoszenia 2021 (3)
        Ogłoszenia 2022 (17)
        Ogłoszenia 2023 (3)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Kontrole (0)
        Kontrola zarządcza (9)
        Kontrole wewnetrzne (0)
            2009 (1)
            2010 (1)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (0)
            2016 (1)
        Kontrole zewnętrzne (0)
            2015 (7)
            2016 (1)
            2017 (3)
            2018 (5)
            2019 (4)
            2020 (5)
            2021 (0)
                Kontrola Archiwum Państwowego w Gdańsku (1)
                Kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (3)
                Program operacyjny Rybactwo i Morze (1)
            2022 (3)
        Kontrole podmiotów spoza sektora finansów publicznych dotowanych przez Gminę Pruszcz Gdański (0)
            2010 (1)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
    Audyt (0)
        Plany audytu (1)
        Zadania audytowe (0)
            Zadania w roku 2015 (1)
            Zadania w roku 2016 (1)
            Zadania w roku 2017 (1)
        Sprawozdania z zadania audytowego (0)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
        Sprawozdania z wykonania audytu (1)
    Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy (1)
    Raport o stanie Gminy Pruszcz Gdański (4)

e-Urząd
    Jak załatwić sprawę przez ePUAP (1)
    Informacje (1)

Co i jak w urzędzie
    Informacja publiczna (2)
    Zgromadzenia (1)
        Decyzje o zakazie zgromadzenia (1)

Oświadczenia majątkowe
    Wzory druków obowiązujących od 1 lipca 2017 r. (0)
        Regulacje prawne (1)
        Oświadczenia majątkowe radnego gminy (1)
        Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (1)
    Wójt (0)
        Kadencja 2014 - 2018 (1)
        Kadencja 2018 - 2024 (1)
    Radni (0)
        Kadencja 2014 - 2018 (23)
        Kadencja 2018 - 2024 (23)
    Urząd Gminy Pruszcz Gdański (0)
        Zastępcy Wójta (0)
            Oświadczenie za rok 2015 (0)
            Oświadczenie za rok 2016 (1)
            Oświadczenie za rok 2017 (1)
            Oświadczenie za rok 2018 (1)
            Oświadczenie za rok 2019 (1)
            Oświadczenie za rok 2020 (1)
            Oświadczenie za rok 2021 (1)
            Oświadczenie za rok 2022 (1)
        Skarbnik Gminy (0)
            Oświadczenie za rok 2015 (0)
            Oświadczenie za rok 2016 (1)
            Oświadczenie za rok 2017 (1)
            Oświadczenie za rok 2018 (1)
            Oświadczenie za rok 2019 (1)
            Oświadczenie za rok 2020 (1)
            Oświadczenie za rok 2021 (1)
        Sekretarz Gminy (0)
            Oświadczenie za rok 2015 (1)
            Oświadczenie za rok 2016 (1)
            Oświadczenie za rok 2017 (1)
            Oświadczenie za rok 2018 (1)
            Oświadczenie za rok 2019 (1)
            Oświadczenie za rok 2020 (1)
            Oświadczenie za rok 2021 (1)
        Kierownicy i osoby wydające decyzje administracyjne (0)
            Oświadczenia za rok 2015 (0)
            Oświadczenia za rok 2016 (1)
            Oświadczenia za rok 2017 (1)
            Oświadczenia za rok 2018 (1)
            Oświadczenia za rok 2019 (1)
            Oświadczenia za rok 2020 (1)
            Oświadczenia za rok 2021 (1)
    Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
        Oświadczenia za rok 2015 (0)
        Oświadczenia za rok 2016 (1)
        Oświadczenia za rok 2017 (1)
        Oświadczenia za rok 2018 (1)
        Oświadczenia za rok 2019 (1)
        Oświadczenia za rok 2020 (1)
        Oświadczenia za rok 2021 (1)
        Oświadczenia za rok 2022 (1)
    Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (0)
        Oświadczenia za rok 2015 (0)
        Oświadczenia za rok 2016 (1)
        Oświadczenia za rok 2017 (1)
        Oświadczenia za rok 2018 (1)
        Oświadczenia za rok 2019 (1)
        Oświadczenia za rok 2020 (1)
        Oświadczenia za rok 2021 (1)
        Oświadczenia za rok 2022 (1)

Praca
    Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Nabór na wolne stanowiska kierownicze (3)
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (149)
    Nabór na wolne stanowiska pomocnicze (7)
    Praca w zastępstwie (1)
    Nabór w jednostkach organizacyjnych (5)
    Potrzebne dokumenty (1)

Podatki
    Interpretacje podatkowe Wójta (1)

Budżet i majątek
    Budżet (10)
    Sprawozdania (0)
        2017 (5)
        2018 (5)
        2019 (7)
        2020 (7)
        2021 (7)
        2022 (5)
    Sprawozdawczość finansowa (0)
        Sprawozdania jednostkowe (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
        Sprawozdania łączne (0)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)

Zamówienia publiczne
    Roboty budowlane (1)
    Dostawy (1)
    Usługi (1)
    Konkursy (1)

Prawo lokalne
    Strategie i programy (0)
        Strategie (1)
        Programy (1)
    Inne (0)

Wybory
    Rejestr i spis wyborców (0)
        Rejestr wyborców (2)
        Spis wyborców (4)
        Klauzula informacyjna (1)
        Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (1)
        Sporządzenie aktu pełnomocnictwa (1)
    Okręgi wyborcze (1)
    Obwody głosowania (2)
    Archiwum (0)
        Wybory Samorządowe 2018 (0)
            Obwieszczenie o wynikach wyborów (1)
            Gminna Komisja Wyborcza (1)
            Obwieszczenia (1)
            Postanowienia Komisarza wyborczego (1)
            Komunikaty (1)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 (0)
            Rejestr i spis wyborców (3)
            Zarządzenia (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego (1)
            Obwieszczenia (1)
            Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku (1)
            Wzory dokumentów (1)
            Informacje, komunikaty (1)
            Gminna Komisja Wyborcza (1)
            Obwodowa Komisja Wyborcza (1)
        Wybory Prezydenckie 2015 (0)
            Obwieszczenia (1)
            Komunikaty (1)
            Powołanie OKW (1)
        Referendum 2015 (0)
            Informacje PKW (1)
            Obwieszczenia (2)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański (1)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (1)
        WYBORY PREZYDENTA RP 10.05.2020 (1)
        Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (0)
            Obwieszczenia (1)
            Rejestr i spis wyborców (7)
            Komunikaty (1)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)
        WYBORY PREZYDENTA RP 28.06.2020 (2)
        Wybory ławników 2019 (1)
        WYBORY PREZYDENTA RP II tura 12.07.2020 (1)

Zagospodarowanie Przestrzenne
    Obwieszczenia i zawiadomienia (0)
        Rok 2015 (4)
        Rok 2016 (5)
        Rok 2017 (6)
        Rok 2018 (8)
        Rok 2019 (9)
        Rok 2020 (8)
        Rok 2021 (13)
        Rok 2022 (14)
        Rok 2023 (4)
    Dane przestrzenne studium i planów miejscowych (10)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi (1)
    Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)

Ochrona Środowiska
    Obwieszczenia i zawiadomienia (0)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2021 (1)
        Rok 2022 (40)
        Rok 2023 (14)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Plany, programy (1)
    Inne Rejestry Publiczne (1)

Gospodarka wodno-ściekowa
    Ocena jakości wody (1)
    Taryfy (1)

Konsultacje
    Konsultacje z mieszkańcami gminy (0)
        Uchwała nr L/75/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (1)
        Konsultacje w sprawie zmiany siedziby władz gminy (0)
            Uchwała nr XVII/10/2016 (1)
            Raport i wyniki konsultacji (1)
        Konsultacje w sprawie przyjęcia statutu jednostki pomocniczej (0)
            Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy (1)
        Program rozwoju Gminy Pruszcz Gdański do roku 2020+ (0)
            Program rozwoju Gminy Pruszcz Gdański do roku 2020+ (1)
            Formularz zgłoszenia opinii, uwag wnioskow do projektu (1)
            Ogłoszenie (1)
            Zarządzenie nr 129A/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Rozwoju Gminy Pruszcz Gdański 2020+ (1)
        Konsultacje projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański (1)
    Konsultacje projektów prawa miejscowego (0)
        Uchwała nr LV/83/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (1)
        Konsultacje w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego pn. Bon opiekuńczy (0)
            Zarządzenie Wójta (0)
            Komunikat o konsultacjach (1)
            Wyniki konsultacji (1)
        Konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi (0)
            Zarządzenie nr 104/2016 Wójta Gminy (1)
            Komunikat o konsultacjach (1)
            Wyniki konsultacji (1)
        Konsultacje dotyczące projektu Programu Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami (0)
            Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy (1)
            Komunikat o konsultacjach (1)
            Załącznik do uchwały (1)
            Wyniki konsultacji (1)
        Komunikat o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Parki Podworskie w Wojanowie" (1)
        Konsultacje dotyczące projektu Programu Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami 2018 (0)
            Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy (1)
        Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański (1)
        Konsultacje dotyczące projektu Programu Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami 2019 (1)
        Konsultacje dotyczące projektu Programu Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami na rok 2022 (1)

Gospodarowanie odpadami
    Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
    Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)

Zawodowa działalność lobbingowa
    Uregulowania prawne (1)
    Informacja za rok 2015 (1)
    Informacja za rok 2016 (1)
    Informacja za rok 2017 (1)
    Informacja za rok 2018 (1)
    Informacja za rok 2019 (1)
    Informacja za rok 2020 (1)
    Informacja za rok 2021 (1)
    Informacja za rok 2022 (1)

Oświata
    Dotacje dla placówek oświatowych (1)
    Ogłoszenia o konkursach dla dyrektorów (1)
    Wsparcie finansowe dla szkół (1)

Zdrowie
    2020 (1)

Sprawozdania
    za 2020 rok (5)
    za 2021 rok (6)
    za 2022 rok (3)

Pożytek publiczny i wolontariat
    Sprawozdania (1)
    Rada Działalności Pożytku Publicznego (1)
    Ogłoszenia i komunikaty (3)

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
    Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)
    Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności (1)
    Koordynator do spraw dostępności (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (3)
    Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)

Informacje
    Redakcja (1)
    Klauzula informacjna (1)

Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa
    Informacje ogólne (1)

Projekty ze środków UE oraz funduszy zewnętrznych
    Projekty ze środków UE oraz funduszy zewnętrznych (6)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij