Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-01-07 14:18:11 Wojciech Leszczyński Utworzenie
2020-01-07 14:18:19 Wojciech Leszczyński Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-01-07 14:18:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o uchyleniu decyzji Starosty Gdańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa i budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Wiślince" w pozycji nr 1
2020-01-07 14:18:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-01-07 14:19:07 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o uchyleniu decyzji Starosty Gdańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa i budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Wiślince" na "1. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o uchyleniu decyzji Starosty Gdańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa i budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Wiślince"
2020-01-07 14:19:08 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-01-14 13:30:10 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "2. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę ul. Ogrodowej w Juszkowie etap II" w pozycji nr 2
2020-01-14 13:30:11 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-11 12:09:25 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "3. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Kłodawy" w pozycji nr 3
2020-02-11 12:09:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-14 13:15:58 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "4. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie wydania decyzji na przebudowę i budowę ul. Żurawiej w Jagatowie" w pozycji nr 4
2020-02-14 13:15:59 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-24 07:33:05 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "5. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wystąpieniu do właściwych organów w spawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia Rozbudowa układu komunikacyjnego w Kowalach" w pozycji nr 5
2020-02-24 07:33:06 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-03-16 10:30:20 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "6. Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa" w pozycji nr 6
2020-03-16 10:30:23 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-03-25 13:48:23 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "7. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 225/2020 (AB.6740.1192.2019.PKA.GP) z dnia 09.03.2020r. "Przebudowa i budowa ulicy Żurawiej w miejscowości Jagatowo" w pozycji nr 7
2020-03-25 13:48:24 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-04-08 12:37:52 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "8. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postąpowania administracyjnego na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodna - odprowadzenie wód opadowych z działek ob. Juszkowo" w pozycji nr 8
2020-04-08 12:37:52 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "9. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postąpowania administracyjnego na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodna - odprowadzenie wód opadowych z ulic w Łęgowie" w pozycji nr 9
2020-04-08 12:37:53 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-04-21 11:33:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "10. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na inwestycje w Jagatowie" w pozycji nr 10
2020-04-21 11:33:19 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-05-18 09:26:46 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "11. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji Odprowadzanie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i Straszyn" w pozycji nr 11
2020-05-18 09:26:46 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-05-21 11:58:11 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "12. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej budowa drogi pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 w miejscowości Jagatowo" w pozycji nr 12
2020-05-21 11:58:12 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-05-25 12:24:20 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "13. Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2020r. decyzji nr WI-III.7821.1.2.2020.EK" w pozycji nr 13
2020-05-25 12:24:22 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-05-28 10:03:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "14. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica" w pozycji nr 14
2020-05-28 10:03:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "15. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale" w pozycji nr 15
2020-05-28 10:03:57 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-04 08:13:35 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "16. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa i budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w miejscowości Wiślinka" w pozycji nr 16
2020-06-04 08:13:36 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-04 08:14:51 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "17. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Gdańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 w miejscowości Jaga" w pozycji nr 17
2020-06-04 08:14:51 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-02 13:00:59 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "18. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów ul. Topolowej i Naszej z terenami przyległymi w Borkowie" w pozycji nr 18
2020-07-02 13:01:00 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-07 12:07:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "19. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale" w pozycji nr 19
2020-07-07 12:07:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "20. Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego w m. Kowale oraz zakończenia zbierania dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w pozycji nr 20
2020-07-07 12:07:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-07 13:41:58 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "21. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 26 czerwca 2020r. decyzji nr WI-III.7821.2.2.2020.EK" w pozycji nr 21
2020-07-07 13:41:59 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-04 15:09:34 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "22. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Stylowej wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technol" w pozycji nr 22
2020-08-04 15:09:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-11 14:19:18 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "23. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia proj" w pozycji nr 23
2020-08-11 14:19:19 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-13 14:52:50 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "24. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zwiększenie przepustowości ciągu kolejowego Tczew-Gdynia" w pozycji nr 24
2020-08-13 14:52:51 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-21 13:14:51 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "25. Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w ramach przedsięwzięcia "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" w pozycji nr 25
2020-08-21 13:14:51 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-24 14:49:00 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "26. Obwieszczenie Ministra Rozwoju o wydaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. decyzji nr DLI-I.7621.43.2019.AN.13 (DLI.-I.4621.3.2018)." w pozycji nr 26
2020-08-24 14:49:00 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-09-04 13:41:43 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "27. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu w dniu 01.09.2020r. decyzji nr WI-III.747.1.8.2020.AM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości" w pozycji nr 27
2020-09-04 13:41:43 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-09-14 14:35:04 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "28. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji urządzeń wodnych w miejscowości Przejazdowo" w pozycji nr 28
2020-09-14 14:35:05 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-07 14:26:25 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "29. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – kanału C p11 w Wiślince" w pozycji nr 29
2020-10-07 14:26:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-09 13:19:53 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiegoo przesunięiu terminu załatwienai sprawy" w pozycji nr 30
2020-10-09 13:19:54 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-09 13:21:15 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiegoo przesunięiu terminu załatwienai sprawy" na "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiegoo przesunięiu terminu załatwienia sprawy"
2020-10-09 13:21:16 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-09 13:21:41 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiegoo przesunięiu terminu załatwienia sprawy" na "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o przesunięiu terminu załatwienia sprawy"
2020-10-09 13:21:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-09 13:38:39 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o przesunięiu terminu załatwienia sprawy" na "30. Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o przesunięciu terminu załatwienia sprawy"
2020-10-09 13:38:40 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-19 14:14:22 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "31. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę ul. Stylowej w Borkowie" w pozycji nr 31
2020-10-19 14:14:23 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-27 09:21:38 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "32. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa ul. Na Skarpie w Straszynie" w pozycji nr 32
2020-10-27 09:21:38 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-05 07:31:13 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "33. Obwieszczenie Starosty Tczewskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjskiej dla budowy rurociągu Gdańsk-Płock" w pozycji nr 33
2020-11-05 07:31:14 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-12-17 14:12:50 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "34. Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.319.2020.AN" w pozycji nr 34
2020-12-17 14:12:50 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "35. Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.705.2020.Psz" w pozycji nr 35
2020-12-17 14:12:50 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "36. Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.648.2020.IR" w pozycji nr 36
2020-12-17 14:12:51 Wojciech Leszczyński Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij