Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-01-22 15:06:31 Wojciech Leszczyński Utworzenie
2019-01-22 15:06:43 Wojciech Leszczyński Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-01-22 15:07:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia" w pozycji nr 1
2019-01-22 15:07:20 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-22 15:12:13 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-01-22 15:12:47 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:06:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:14:13 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:16:53 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - wyrażanie stanowiska planowanego przedsięwzięcia budowa przystani Wiślinka" w pozycji nr 2
2019-02-04 11:16:54 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:17:44 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:20:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków magistrali wodociągowej DN400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański" w pozycji nr 3
2019-02-04 11:20:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:33:05 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:33:13 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-02-04 11:33:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-07 08:50:28 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-07 08:51:04 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie RDOŚ przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 2" w pozycji nr 4
2019-03-07 08:51:04 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie RDOŚ przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie" w pozycji nr 5
2019-03-07 08:51:06 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-07 08:52:29 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-19 07:47:48 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-03-19 07:50:02 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-03-19 07:51:55 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zzawiadomienie RDOŚ budowa ul. Topolowej i Naszej w Borkowie" w pozycji nr 6
2019-03-19 07:51:56 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-03-19 07:54:05 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-03-21 08:34:00 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ściekówi wodociągu w miejscowości Radunica i Rokitnica" w pozycji nr 7
2019-03-21 08:34:01 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-21 08:35:15 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-21 08:36:19 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-26 13:07:12 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-26 13:07:31 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr K-1" w pozycji nr 8
2019-03-26 13:07:31 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-03-26 13:09:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-04-04 15:14:04 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-04-04 15:14:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przebudowie gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino" w pozycji nr 9
2019-04-04 15:14:56 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-04-04 15:15:40 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-05-23 08:01:52 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-05-23 08:02:46 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu" w pozycji nr 10
2019-05-23 08:02:46 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-05-23 08:03:18 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-06-07 09:45:29 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-06-07 09:47:12 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą" w pozycji nr 11
2019-06-07 09:47:13 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-06-07 09:48:03 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-07-22 14:17:04 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-07-22 14:18:28 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech hal magazynowych" w pozycji nr 12
2019-07-22 14:18:29 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-07-22 14:19:14 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-07-30 13:18:29 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-07-30 13:20:58 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. PURE H2" w pozycji nr 13
2019-07-30 13:20:59 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-07-30 13:21:52 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-08-23 08:16:36 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie w sprawie odprowadzania ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej" w pozycji nr 14
2019-08-23 08:16:37 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-08-23 08:27:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-08-23 08:28:38 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-08-28 08:25:54 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w pozycji nr 15
2019-08-28 08:25:55 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-08-28 08:29:34 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2019-09-04 16:09:05 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-04 16:09:23 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o braku potrzeb przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko - Budowa magistrali wodociągowej DN300, ul. Miałki Szlak - Zagroble w Gdańsk" w pozycji nr 16
2019-09-04 16:09:24 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-04 16:11:07 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-04 16:19:19 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-04 16:21:10 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-05 14:27:03 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-05 14:27:31 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stoczni jachtowej" w pozycji nr 17
2019-09-05 14:27:32 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-09-05 14:28:40 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-09 13:06:22 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-09 13:06:40 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu postanowienia o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska" w pozycji nr 18
2019-10-09 13:06:41 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-09 13:08:07 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-16 16:06:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-16 16:06:39 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek dla przedsięwzięcia Budowa linii napowietrznej 400 kV" w pozycji nr 19
2019-10-16 16:06:40 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-16 16:07:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-21 14:48:37 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka" w pozycji nr 20
2019-10-21 14:48:38 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-21 14:50:33 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka"
2019-10-21 14:50:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-29 15:26:30 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa centrum w Będzieszynie" w pozycji nr 20
2019-10-29 15:26:31 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-29 15:27:32 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-10-29 15:28:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-06 09:56:52 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-06 09:57:01 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie na działce nr 14-29, obręb 009 Przejazdowo" w pozycji nr 21
2019-11-06 09:57:02 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-06 09:59:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:34:56 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:35:09 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Dyrektora Zarządu GWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego S7" w pozycji nr 22
2019-11-13 14:35:09 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:38:13 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Dyrektora Zarządu GWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego S7" w pozycji nr 23
2019-11-13 14:38:14 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:38:43 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie Dyrektora Zarządu GWWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego S7"
2019-11-13 14:38:44 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:39:47 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:41:41 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wykonanie otworu studziennego nr K-1" w pozycji nr 23
2019-11-13 14:41:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:43:54 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-13 14:44:29 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-14 14:45:33 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia informujące, że w dniu 13 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PURE H2" w pozycji nr 24
2019-11-14 14:45:34 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Wydanie decyzji stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL" w pozycji nr 25
2019-11-14 14:45:34 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-14 14:52:04 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-15 07:31:17 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenia informujące, że w dniu 13 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PURE H2"
2019-11-15 07:31:18 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia informujące, że w dniu 13 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PURE H2" w pozycji nr 25
2019-11-15 07:31:19 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-15 07:32:54 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-18 08:33:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o podaniu do publicznej informacji o uzyskaniu niezbędnych opinii dotyczących Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026" w pozycji nr 26
2019-11-18 08:33:31 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-18 08:34:19 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-11-18 08:35:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-02 09:28:22 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-02 09:28:34 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2019 roku o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia" w pozycji nr 27
2019-12-02 09:28:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-02 09:32:16 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-05 13:47:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-05 13:47:49 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Rozbudowa stoczni jachtowej w Wiślince" w pozycji nr 28
2019-12-05 13:47:50 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-05 13:49:12 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-05 13:49:55 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-06 11:26:31 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-06 11:26:42 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie" w pozycji nr 29
2019-12-06 11:26:43 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-06 11:30:13 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-09 07:40:02 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PURE H2" w pozycji nr 30
2019-12-09 07:40:03 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-09 07:42:10 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-09 07:43:02 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-09 07:43:31 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-12 14:27:36 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-12 14:28:14 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-12 14:30:10 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-12 14:31:27 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek WATRACH Dominik Watrach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji" w pozycji nr 31
2019-12-12 14:31:28 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-12 14:34:06 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-19 11:01:05 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-19 11:01:15 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru" w pozycji nr 32
2019-12-19 11:01:16 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-19 11:02:50 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-19 11:03:57 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie" w pozycji nr 33
2019-12-19 11:03:58 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-19 11:06:04 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2019-12-19 11:06:45 Wojciech Leszczyński Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij