Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2017-10-13 12:41:21 leszczynski Utworzenie
2017-10-13 12:41:41 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy" w pozycji nr 1
2017-10-13 12:41:51 leszczynski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2017-10-13 12:42:57 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy" na "Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański"
2017-10-13 12:42:58 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 11:06:20 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/98/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017" w pozycji nr 2
2017-11-14 11:06:21 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/99/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 3
2017-11-14 11:06:22 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 11:09:18 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/100/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na" w pozycji nr 4
2017-11-14 11:09:19 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/101/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy" w pozycji nr 5
2017-11-14 11:09:19 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/102/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy" w pozycji nr 6
2017-11-14 11:09:19 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/103/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy" w pozycji nr 7
2017-11-14 11:09:21 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 11:16:01 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/104/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt" w pozycji nr 8
2017-11-14 11:16:03 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/105/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 9
2017-11-14 11:16:04 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 11:20:01 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/106/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków" w pozycji nr 10
2017-11-14 11:20:01 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/107/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce" w pozycji nr 11
2017-11-14 11:20:02 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/108/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację" w pozycji nr 12
2017-11-14 11:20:02 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/109/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 13
2017-11-14 11:20:02 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXXIV/110/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/79/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla" w pozycji nr 14
2017-11-14 11:20:03 leszczynski Aktualizacja
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/98/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017" na "Uchwała nr XXXV/98/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/99/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" na "Uchwała nr XXXV/99/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/100/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na" na "Uchwała nr XXXV/100/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/101/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy" na "Uchwała nr XXXV/101/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/102/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy" na "Uchwała nr XXXV/102/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/103/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy" na "Uchwała nr XXXV/103/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie powierzenia w 2018 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/104/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt" na "Uchwała nr XXXV/104/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/105/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" na "Uchwała nr XXXV/105/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/106/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków" na "Uchwała nr XXXV/106/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/107/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce" na "Uchwała nr XXXV/107/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/108/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację" na "Uchwała nr XXXV/108/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/109/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruszcz Gdański" na "Uchwała nr XXXV/109/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruszcz Gdański"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXXIV/110/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/79/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla" na "Uchwała nr XXXV/110/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 pażdziernika 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/79/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla"
2017-11-17 09:12:05 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Projekt Protokołu z XXXV sesji RG z dnia 23.10.2017r" w pozycji nr 15
2017-11-17 09:12:06 leszczynski Aktualizacja
2017-11-17 09:13:04 leszczynski Przesunięto załącznik o nazwie "Projekt Protokołu z XXXV sesji RG z dnia 23.10.2017r" na pozycję nr 2
2017-11-17 09:13:05 leszczynski Aktualizacja
2017-11-30 10:27:46 leszczynski Usunięto załącznik o nazwie "Projekt Protokołu z XXXV sesji RG z dnia 23.10.2017r"
2017-11-30 10:27:46 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Protokół z XXXV sesji RG z dnia 23.10.2017r" w pozycji nr 2
2017-11-30 10:27:47 leszczynski Aktualizacja
2018-01-03 16:33:30 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Protokół z XXXV sesji RG z dnia 23.10.2017r" na "Protokół z XXXV sesji RG z dnia 23.10.2017 r."
2018-01-03 16:33:30 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "lista obecności 23.10.2017 r." w pozycji nr 3
2018-01-03 16:33:31 leszczynski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij