Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-11-08 11:54:21 Magdalena Bielicka Utworzenie
2016-11-08 11:56:51 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "10-2016 XXV sesja-16 listopada 2016 r" w pozycji nr 1
2016-11-08 11:57:14 Magdalena Bielicka Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-11-08 11:57:32 Magdalena Bielicka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10-2016 XXV sesja-16 listopada 2016 r" na "Porządek obrad"
2016-11-08 11:57:33 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-28 21:52:57 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/75/2016 " w pozycji nr 2
2016-11-28 21:53:00 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-28 22:09:42 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/74/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 2
2016-11-28 22:09:42 Sebastian Jasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXV/75/2016 " na "Uchwała nr XXV/75/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych"
2016-11-28 22:09:42 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/76/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/88/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów" w pozycji nr 4
2016-11-28 22:09:42 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/77/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej" w pozycji nr 5
2016-11-28 22:09:43 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/78/2016.Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego" w pozycji nr 6
2016-11-28 22:09:44 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-28 22:52:15 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gd" w pozycji nr 7
2016-11-28 22:52:16 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/80/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2017 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku " w pozycji nr 8
2016-11-28 22:52:16 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/81/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wydłużenia czasu obowiązywania porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą Kolbudy dotyczącego przejęcia przez gminę Pruszcz Gdański wykonywania" w pozycji nr 9
2016-11-28 22:52:17 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/82/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Pruszcz Gdański liczby punktów sprzedaży napojó" w pozycji nr 10
2016-11-28 22:52:24 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/83/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 11
2016-11-28 22:52:29 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała XXV/84/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 12
2016-11-28 22:52:32 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/85/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO JAGATOWO" w pozycji nr 13
2016-11-28 22:52:32 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/86/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 14
2016-11-28 22:52:32 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/87/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie darowizny działki nr 115 w Juszkowie stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 15
2016-11-28 22:52:32 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/88/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zamiany działek w obrębie geodezyjnym Łęgowo" w pozycji nr 16
2016-11-28 22:52:33 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/89/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r." w pozycji nr 17
2016-11-28 22:55:46 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-28 22:59:47 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/91/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr II/7/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia " w pozycji nr 18
2016-11-28 22:59:49 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-28 23:36:03 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/92/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr II/6/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Działalności Gospodarczej, Roz" w pozycji nr 19
2016-11-28 23:36:04 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/93/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia w 2017 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański" w pozycji nr 20
2016-11-28 23:36:04 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/94/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia w 2017 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Suchy Dąb" w pozycji nr 21
2016-11-28 23:36:05 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-29 00:23:43 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/95/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia w 2017 r. wykonywania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminie Pszczółki" w pozycji nr 22
2016-11-29 00:23:44 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/96/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Arciszewo" w pozycji nr 23
2016-11-29 00:23:45 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwala nr XXV/97/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borkowo" w pozycji nr 24
2016-11-29 00:23:47 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/98/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bystra" w pozycji nr 25
2016-11-29 00:23:48 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/99/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziewięć Włók" w pozycji nr 26
2016-11-29 00:23:50 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/100/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jagatowo" w pozycji nr 27
2016-11-29 00:23:52 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/101/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lędowo" w pozycji nr 28
2016-11-29 00:23:54 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/102/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mokry Dwór" w pozycji nr 29
2016-11-29 00:23:54 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/103/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radunica" w pozycji nr 30
2016-11-29 00:23:56 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/104/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rokitnica" w pozycji nr 31
2016-11-29 00:23:58 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/105/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rotmanka" w pozycji nr 32
2016-11-29 00:24:00 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/106/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Świńcz" w pozycji nr 33
2016-11-29 00:24:02 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-29 00:47:41 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślina" w pozycji nr 34
2016-11-29 00:47:42 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/108/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiślinka" w pozycji nr 35
2016-11-29 00:47:43 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/109/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żukczyn" w pozycji nr 36
2016-11-29 00:47:46 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-29 12:47:26 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/110/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żuławka" w pozycji nr 37
2016-11-29 12:47:26 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/111/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie współnej realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości na" w pozycji nr 38
2016-11-29 12:47:27 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/112/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 39
2016-11-29 12:47:28 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-29 14:19:24 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwałą XXV/73/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych" w pozycji nr 2
2016-11-29 14:19:24 Sebastian Jasiak Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gd" na pozycję nr 8
2016-11-29 15:03:33 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-29 23:22:46 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/72/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 2
2016-11-29 23:22:48 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-30 09:03:55 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/71/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016" w pozycji nr 2
2016-11-30 09:03:58 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-12-07 10:10:46 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "10- 2016 projekt protokołu 16.11.2016 BIP" w pozycji nr 43
2016-12-07 10:10:47 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-12 07:55:07 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "10- 2016 projekt protokołu 16.11.2016 BIP"
2017-01-12 07:55:10 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "10- 2016 protokół z XXV sesji RG 16.11.2016 BIP" w pozycji nr 43
2017-01-12 07:55:11 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-12 07:56:18 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "lista obecności z XXV sesji RG 16.11.2016r." w pozycji nr 44
2017-01-12 07:56:19 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-11-14 12:50:09 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XXV/90/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie nabycia działek w Łęgowie na własność Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 21
2017-11-14 12:50:11 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 13:18:43 leszczynski Aktualizacja
2017-11-14 13:48:51 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XXV/89/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r." na "Uchwała nr XXV/89/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie nabycia "
2017-11-14 13:48:52 leszczynski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij