Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-01-27 10:19:27 Magdalena Bielicka Utworzenie
2016-01-27 10:19:42 Magdalena Bielicka Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-01-27 10:20:52 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 1
2016-01-27 10:20:53 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-27 10:21:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 " w pozycji nr 2
2016-01-27 10:21:27 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-27 10:21:55 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 3
2016-01-27 10:21:55 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-27 10:22:41 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb rozwojowych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański"A" w pozycji nr 4
2016-01-27 10:22:42 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-27 10:23:07 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2015 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański " w pozycji nr 5
2016-01-27 10:23:08 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-27 10:23:40 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016" w pozycji nr 6
2016-01-27 10:23:41 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-27 10:24:21 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 7
2016-01-27 10:24:21 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-01-29 12:46:18 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów" w pozycji nr 6
2016-01-29 12:46:19 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-01-29 12:47:34 Sebastian Jasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów" na "Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli publicznych, innych
2016-01-29 12:47:35 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-02-01 10:55:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie konsultaci dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 9
2016-02-01 10:55:27 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-02-01 12:34:50 Sebastian Jasiak Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego, (...)"
2016-02-01 12:34:51 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego, (...)" w pozycji nr 6
2016-02-01 12:34:53 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-02-15 14:04:38 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Konkursu Kwiecista Gmina Pruszcz Gdański 2016" w pozycji nr 10
2016-02-15 14:04:39 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-02-16 14:15:03 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" w pozycji nr 11
2016-02-16 14:15:04 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-02-24 10:30:58 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami " w pozycji nr 12
2016-02-24 10:30:59 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-02-24 10:31:16 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-02-24 10:32:15 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 13
2016-02-24 10:32:16 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-02-29 13:41:51 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" w pozycji nr 14
2016-02-29 13:41:52 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-08 15:06:54 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w" w pozycji nr 15
2016-03-08 15:06:56 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-10 09:45:43 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 15
2016-03-10 09:45:44 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-10 09:47:37 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "17.2016" w pozycji nr 16
2016-03-10 09:47:38 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-10 09:49:00 Magdalena Bielicka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17.2016" na "Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016"
2016-03-10 09:49:00 Magdalena Bielicka Przesunięto załącznik o nazwie "17.2016" na pozycję nr 16
2016-03-10 09:49:01 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-11 12:11:54 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Pruszcz Gdański do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego" w pozycji nr 17
2016-03-11 12:11:56 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-17 10:52:37 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 11 marca 2016r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wybór partnera do współnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - " w pozycji nr 19
2016-03-17 10:52:39 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-17 12:52:37 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 11 marca 2016r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wybór partnera do współnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - "
2016-03-17 12:52:38 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 11 marca 2016r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wybór partnera do współnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - " w pozycji nr 19
2016-03-17 12:52:39 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-22 14:41:33 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 11/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji n" w pozycji nr 20
2016-03-22 14:41:34 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-23 09:36:37 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 20
2016-03-23 09:36:38 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-29 10:21:32 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 19 lutego w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidulanej i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 15
2016-03-29 10:21:33 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-31 09:07:17 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2015" w pozycji nr 23
2016-03-31 09:08:30 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-03-31 13:04:44 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 18 marca 2016 r., w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 22
2016-03-31 13:04:45 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-04 07:41:50 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami " w pozycji nr 25
2016-04-04 07:41:54 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-04 07:42:55 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 26
2016-04-04 07:42:57 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-04 11:54:12 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 20/1/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " w pozycji nr 27
2016-04-04 11:54:13 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-04 12:04:30 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny konkursu "Kwiecista Gmina Pruszcz Gdański 2016"" w pozycji nr 24
2016-04-04 12:04:32 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-06 12:13:14 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w 2016 r." w pozycji nr 20
2016-04-06 12:13:14 Magdalena Bielicka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 11 marca 2016r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wybór partnera do współnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - " na "Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 11 marca 2016r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na wybór partnera do współnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne
2016-04-06 12:13:16 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-07 11:22:00 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadz" w pozycji nr 30
2016-04-07 11:22:02 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-07 12:38:22 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie do składania oświadczeń woli w projekcie "Nowa szansa - program reintegracji społecznej osób z" w pozycji nr 31
2016-04-07 12:38:23 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-28 07:36:29 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016"
2016-04-28 07:36:32 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 22
2016-04-28 07:36:33 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-04-29 08:55:15 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 32
2016-04-29 08:55:16 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-04 09:03:47 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań " w pozycji nr 33
2016-05-04 09:03:48 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-05 07:27:41 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 33
2016-05-05 07:27:42 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-05 07:29:09 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 34
2016-05-05 07:29:10 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-05 08:30:08 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 36
2016-05-05 08:30:09 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-05 08:30:19 Magdalena Bielicka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" na pozycję nr 32
2016-05-05 08:30:20 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-05 08:30:57 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-05 09:24:59 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań "
2016-05-05 09:25:00 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań " w pozycji nr 36
2016-05-05 09:25:01 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-06 10:21:49 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji dotyczączych projektu aktu prawa miejscowego w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego pn. "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do 3 lat" w pozycji nr 37
2016-05-06 10:21:50 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-11 10:54:58 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ekologiczno - przyrodniczego Eko-Bitwa Szkół "Jedziemy do zoo"" w pozycji nr 38
2016-05-11 10:54:59 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-16 09:51:01 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakrsu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 39
2016-05-16 09:51:01 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-16 09:51:23 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 40
2016-05-16 09:51:24 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:10:29 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2016"" w pozycji nr 33
2016-05-18 12:10:31 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:12:09 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej do oceny konkursu "Piękna Wieś" w 2016 r. " w pozycji nr 34
2016-05-18 12:12:11 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:14:27 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj." w pozycji nr 43
2016-05-18 12:14:28 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:16:11 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj." w pozycji nr 44
2016-05-18 12:16:15 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:18:01 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj." w pozycji nr 45
2016-05-18 12:18:02 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:19:10 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj." w pozycji nr 46
2016-05-18 12:19:11 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:20:33 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj." w pozycji nr 47
2016-05-18 12:20:35 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-18 12:22:16 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-24 07:31:38 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Straszynie" w pozycji nr 48
2016-05-24 07:31:40 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie" w pozycji nr 49
2016-05-24 07:31:41 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-31 08:12:58 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakrsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 50
2016-05-31 08:13:00 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-05-31 08:13:58 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany plabu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 51
2016-05-31 08:14:08 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-14 07:29:37 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Straszynie " w pozycji nr 50
2016-06-14 07:29:38 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-14 07:31:09 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie" w pozycji nr 51
2016-06-14 07:31:10 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-14 07:33:02 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 18b/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia " w pozycji nr 54
2016-06-14 07:33:03 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-14 07:35:00 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk w referacie, samodzielnych stanowisk " w pozycji nr 55
2016-06-14 07:35:02 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-21 07:41:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 56
2016-06-21 07:41:27 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-22 10:32:19 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Wójewództwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na inwestycję o charakterze użyteczności publicznej tj. budy" w pozycji nr 56
2016-06-22 10:32:21 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:00:03 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 58
2016-06-29 09:00:04 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:01:09 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 59
2016-06-29 09:01:10 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:03:06 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 32
2016-06-29 09:03:11 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:04:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 49
2016-06-29 09:04:30 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:13:37 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Straszynie " w pozycji nr 60
2016-06-29 09:13:38 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:15:02 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie" w pozycji nr 60
2016-06-29 09:15:04 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 09:16:31 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 58
2016-06-29 09:16:32 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-06-29 14:46:40 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 64a/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Straszynie" w pozycji nr 61
2016-06-29 14:46:40 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 64b/2016 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie," w pozycji nr 62
2016-06-29 14:46:44 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-06-30 09:01:40 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-04 07:41:07 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w 2016 r."" w pozycji nr 36
2016-07-04 07:41:11 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-04 08:00:19 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 68
2016-07-04 08:01:05 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-04 08:01:28 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 69
2016-07-04 08:01:28 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-06 10:08:40 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016"
2016-07-06 10:08:44 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 69
2016-07-06 10:08:45 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-11 14:37:11 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową oraz sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów" w pozycji nr 70
2016-07-11 14:37:13 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-11 14:57:49 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze kontroli zarządczej Gminy Pruszcz Gdański " w pozycji nr 42
2016-07-11 14:57:52 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-11 14:59:33 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański" w pozycji nr 71
2016-07-11 14:59:34 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-21 10:34:49 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu 71/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycie" w pozycji nr 73
2016-07-21 10:34:50 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-07-21 10:35:17 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy" w pozycji nr 74
2016-07-21 10:35:18 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-01 07:31:53 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 62 A/2016 w sprawie wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pruszcz Gdaski" w pozycji nr 62
2016-08-01 07:31:55 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-01 10:16:35 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminya Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 76
2016-08-01 10:16:37 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-04 12:10:33 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 77
2016-08-04 12:10:34 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016 r. " w pozycji nr 78
2016-08-04 12:10:35 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-08 13:57:49 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego" w pozycji nr 74
2016-08-08 13:57:50 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-08 14:39:41 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 58A/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia tabeli minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 58
2016-08-08 14:39:44 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-12 12:45:56 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojanowie" w pozycji nr 81
2016-08-12 12:45:57 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-12 12:48:51 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Straszynie" w pozycji nr 81
2016-08-12 12:48:52 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-19 08:06:50 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "77.2016" w pozycji nr 78
2016-08-19 08:06:52 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-19 08:07:04 Magdalena Bielicka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "77.2016" na "Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Pruszcz Gdański"
2016-08-19 08:07:05 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-29 07:38:05 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmianu planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016 " w pozycji nr 84
2016-08-29 07:38:06 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-29 07:40:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 16 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 84
2016-08-29 07:40:28 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-08-29 14:35:02 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański " w pozycji nr 86
2016-08-29 14:35:03 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-05 09:17:12 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 87
2016-09-05 09:17:14 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-05 12:11:35 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański "
2016-09-05 12:11:42 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański" w pozycji nr 86
2016-09-05 12:11:43 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-05 12:48:07 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 88
2016-09-05 12:48:08 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-09 13:17:18 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r." w pozycji nr 82
2016-09-09 13:17:20 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-09-15 10:17:28 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzanie nr 90/2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia nieruchomości gruntowych położonych w Juszkowie " w pozycji nr 90
2016-09-15 10:17:29 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-16 07:36:07 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 77A/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach udzielenia pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy ucz" w pozycji nr 79
2016-09-16 07:38:10 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-19 10:46:21 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o stypendium Wójta Gminy Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2015/2016" w pozycji nr 92
2016-09-19 10:46:22 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-22 15:15:29 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016" w pozycji nr 92
2016-09-22 15:15:30 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-26 09:06:48 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 94
2016-09-26 09:07:27 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-26 09:09:02 Magdalena Bielicka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" na pozycję nr 93
2016-09-26 09:09:03 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-26 13:27:39 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyznanych stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów oraz wysokości stypendiów w roku szkolnym 2015/2016" w pozycji nr 95
2016-09-26 13:27:40 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-09-28 08:11:13 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 96 z dnia 26 września 2016 r., w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy " w pozycji nr 96
2016-09-28 08:11:14 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-03 07:30:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzednie nr 97/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Bożyka ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 97
2016-10-03 07:30:27 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-03 08:19:21 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej, innej formy wycho" w pozycji nr 98
2016-10-03 08:19:22 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-10 07:45:31 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 99
2016-10-10 07:45:32 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-10 10:08:50 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 90/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w Juszkowie" w pozycji nr 100
2016-10-10 10:08:51 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-17 09:23:12 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 101
2016-10-17 09:23:14 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-17 09:27:09 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-17 15:06:48 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 101
2016-10-17 15:06:49 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-21 09:55:41 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2017 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poż" w pozycji nr 103
2016-10-21 09:55:41 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-25 13:35:15 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami " w pozycji nr 104
2016-10-25 13:35:16 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-26 10:50:26 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 105
2016-10-26 10:50:28 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-10-26 10:54:40 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-03 07:45:54 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 106
2016-11-03 07:45:55 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-03 07:47:31 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 106
2016-11-03 07:47:32 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-03 10:18:05 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016"
2016-11-03 10:18:05 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami"
2016-11-03 10:18:15 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-03 10:26:11 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 106
2016-11-03 10:26:13 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-03 10:32:03 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rom 2016" w pozycji nr 107
2016-11-03 10:32:30 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-21 14:22:31 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 108
2016-11-21 14:22:32 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-28 12:45:47 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania świetlic gminnych oraz Regulaminu korzystania ze świetlicy" w pozycji nr 109
2016-11-28 12:45:48 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-30 11:10:26 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017" w pozycji nr 108
2016-11-30 11:10:26 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projketu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 109
2016-11-30 11:10:29 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-11-30 13:25:25 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 112
2016-11-30 13:25:27 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-11-30 13:26:52 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016 r. " w pozycji nr 113
2016-11-30 13:26:53 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-07 16:02:51 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 114
2016-12-07 16:02:53 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2016-12-12 10:16:42 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 115A/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Straszynie w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami" w pozycji nr 115
2016-12-12 10:16:43 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-12 14:45:56 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemoc" w pozycji nr 116
2016-12-12 14:45:57 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-21 12:23:47 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej" w pozycji nr 117
2016-12-21 12:23:48 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:11:59 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli w gminnych jednostach organizacyjnych, niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Gminy Pruszcz gdański " w pozycji nr 116
2016-12-27 12:12:01 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:14:13 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemoc"
2016-12-27 12:14:25 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w pozycji nr 117
2016-12-27 12:14:26 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:16:03 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami " w pozycji nr 118
2016-12-27 12:16:04 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:17:38 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 119
2016-12-27 12:17:39 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:18:20 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:19:36 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2016" w pozycji nr 121
2016-12-27 12:19:37 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:21:30 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 117
2016-12-27 12:21:32 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:23:17 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakrsu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" w pozycji nr 117
2016-12-27 12:23:18 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:25:30 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanie do" w pozycji nr 124
2016-12-27 12:25:31 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:26:58 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-27 12:46:09 Magdalena Bielicka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany plabu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" na "Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016"
2016-12-27 12:46:10 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-30 11:34:41 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej majątku Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 124
2016-12-30 11:34:42 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-30 11:36:53 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017. " w pozycji nr 126
2016-12-30 11:37:15 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-30 11:38:24 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zastępcy wójta Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 126
2016-12-30 11:38:26 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-30 11:40:04 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oprogramowania w ramach usług oferowanych przez platformazakupowa.pl stanowiących własność Open Nexus Spółka z o.o." w pozycji nr 127
2016-12-30 11:40:06 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-30 15:28:57 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016" w pozycji nr 127
2016-12-30 15:29:03 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2016-12-30 15:30:17 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016" w pozycji nr 128
2016-12-30 15:30:33 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-02 13:13:44 Magdalena Bielicka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami" na pozycję nr 6
2017-01-02 13:14:00 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 7/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie wykazu symboli referatów, poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 131
2017-01-02 13:14:01 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-03 07:33:44 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Planu działalności na rok 2017 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 116
2017-01-03 07:33:47 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-09 08:12:00 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 133
2017-01-09 08:12:02 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-09 11:23:41 Magdalena Bielicka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański"
2017-01-09 11:23:55 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-10 07:47:16 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 133
2017-01-10 07:47:17 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-01-10 07:49:43 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-02-03 10:49:27 Sebastian Jasiak Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmian w zasadach prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański"
2017-02-03 10:49:30 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmian w zasadach prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 101
2017-02-03 10:49:33 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2017-02-07 11:07:59 Magdalena Bielicka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu projektowego zarządzającego projektem pn. "Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w" w pozycji nr 135
2017-02-07 11:08:00 Magdalena Bielicka Aktualizacja
2017-02-08 22:49:26 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie Planu działalności na rok 2017 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 137
2017-02-08 22:49:28 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2017-04-03 22:53:00 Sebastian Jasiak Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański"
2017-04-03 22:53:04 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Pruszcz Gdański" w pozycji nr 88
2017-04-03 22:53:09 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2017-06-13 11:06:58 Jan Piotrowski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 23 grudnia 2016 .r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom keirującym niektórymi podmiotami prawnymi (...)" w pozycji nr 138
2017-06-13 11:07:01 Jan Piotrowski Aktualizacja
2017-06-13 11:12:38 Jan Piotrowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 23 grudnia 2016 .r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom keirującym niektórymi podmiotami prawnymi (...)" na "Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 23 grudnia 2016 .r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (...)"
2017-06-13 11:12:39 Jan Piotrowski Aktualizacja
2017-06-22 12:04:55 Jan Piotrowski Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 23 grudnia 2016 .r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (...)"
2017-06-22 12:05:06 Jan Piotrowski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 23 grudnia 2016 .r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (...)" w pozycji nr 138
2017-06-22 12:07:00 Jan Piotrowski Aktualizacja
2017-07-31 15:29:16 leszczynski Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 7 grudnia 2016 .r w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego" w pozycji nr 119
2017-07-31 15:29:25 leszczynski Aktualizacja
2018-03-06 12:00:19 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2017-2019" w pozycji nr 29
2018-03-06 12:00:33 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2018-04-19 10:19:42 leszczynski Aktualizacja
2018-04-19 10:25:17 leszczynski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 23 grudnia 2016 .r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oprogramowania w ramach usług oferowanych przez platformazakupowa.pl stanowiących własność Open Nexus Spółka z o.o." na "Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oprogramowania w ramach usług oferowanych przez platformazakupowa.pl stanowiących własność Open Nexus Spółka z o.o."
2018-04-19 10:25:17 leszczynski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij