1. Uchwała Nr XX/77/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”
2. Zarządzenie Nr 157/2020  Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”
3. Zarządzenie Nr 163/2020  Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański”