Lp. Tytuł Data Znak
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali serwisowej z biurami, stacji paliw oraz z instalacjami wody, kanalizacji, wentylacji, co, elektrycznymi wraz ze zjazdem na działkę, przy ul. Dekarskiej, gmina Pruszcz Gdański na terenie działki nr 189/106 i 189/86 obręb Łęgowo 0015" 29.12.2017 r. OŚ1.6220.17.2017.3
2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną dla bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW" na działkach nr 120/9 oraz 120/10 obręb Wiślina 03.01.2018 r. OŚ1.6220.15.2017.9
3

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedwsięwzięcia pn.: "Budowa przystani jachtowej dla 207 miejsc cumowniczych dla jednostek pływających wraz z bosmanatem, drogą dojazdową łączącą ulicę Łąkową w Wiślince z mariną i parkingami na 136 pojazdów samochodowych" na działkach nr 32, 599/1 oraz 599/2 obręb Wiślinka

oraz obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OŚ1.6220.9.2017.8, podejmujące zawieszone postępowanie w ww. sprawie

30.01.2018 r. OŚ1.6220.9.2017.9 i 11
4 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków apartamentowo - hotelowych z częścią usługową oraz infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 32 obręb Wiślinka" 06.02.2018 r. OŚ1.6220.10.2017.10
5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona rozbudowie stoczni jachtowej – część lądowa i część wodna w Wiślince, Gmina Pruszcz Gdański, działki nr 339/2, 343, 344/2, 344/7, 344/8, 344/9, 345/3, 342/1, 342/3, 344/6

24.04.2018 r. GK.OŚ1.6220.2.2018.2
6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającegona rozbudowie zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi na terenie oraz infrastrukturą towarzyszącą i usługami w jednym budynku

27.04.2018 r.
GK.OŚ1.6220.3.2018.2
7 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia wyjaśniającego co do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince” 05.09.2018 r.
GK.OŚ1.6220.20.2016.13
8 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - Rozbudowa stoczni jachtowej – część lądowa i część wodna w Wiślince, gm. Pruszcz Gdański 26.09.2018 r.
GK.OŚ1.6220.2.2018.7
9 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - Rozbudowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi na terenie oraz infrastrukturą w Rotmance 03.10.2018 r. GK.OŚ1.6220.3.2018.18
10 Rozbudowa zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi na terenie oraz infrastrukturą towarzyszącą i usługami w jednym budynku 16.11.2018 r.

GK.OŚ1.6220.3.2018.20

11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach - Zmiana funkcji budynku magazynowego gospodarczego na funkcję usługową 26.11.2018 r.

GK.OŚ1.6220.4.2018.16

12 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ptrzedsięwięcia polegającwgo na budowie przystani jachtowej 11.12.2018 r. GK.OŚ1.6220.9.2017.13
13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa przystani jachtowej w Wiślince 31.12.2018 r. GK.OŚ1.6220.9.2017.15