Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji w 2023 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2023 r. wynosi 15 946,76 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 372.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r. https://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2994&bar_id=642

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2023 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2022 r. wynosi 13 697,72 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 368.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

https://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2994&bar_id=642

 

ZARZĄDZENIE NR 193/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 31 października 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2022 r. wynosi 13 642,49 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 366.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

https://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2994&bar_id=642

ZARZĄDZENIE NR 121/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2022 r. wynosi 13 185,26 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 366.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

https://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2994&bar_id=642

ZARZĄDZENIE NR 77/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji w 2022 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2022 r. wynosi 13 181,52 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 366.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r. https://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2994&bar_id=642

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2021 r. poz. 1930)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2021 r. wynosi 13 610,83 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 358,04.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/2021 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych, dla których gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym

 

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2021 r. wynosi 14 024,45 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 354.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 184/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym. 

 


Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji w 2021 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2021 r. wynosi 14 041,19 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 354.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym. 


Pruszcz Gdański, 29 października 2020 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji

w 2020 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2020 r. wynosi 12 598,63 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 358,03.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 184/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym. 


Pruszcz Gdański, 25 maja 2020 r.

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański


Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji

w 2020 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020 r. poz. 17)
 

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2020 r. wynosi 13 136,92 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 360.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym. 
 


Pruszcz Gdański, 15 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji

w 2020 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2020 r. wynosi 13 159,94 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 360.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym. 

 


Pruszcz Gdański, 31 października 2019 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji
w 2019 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca w 2019 r. wynosi 10 578,42 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 364,01.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


Pruszcz Gdański, 30 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji
w 2019 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca wynosi 10 285,06 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 366.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


 Pruszcz Gdański, 15 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji
w 2019 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wynosi  10 285,06 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 366.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


Pruszcz Gdański, 25 października 2018 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji
w 2018 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wynosi 9243,63 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański to: 371,34.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


Pruszcz Gdański, 27 kwietnia 2018 r.

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji
w 2018 roku dla placówek wychowania przedszkolnego oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wynosi 9165,14 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański: 374.
 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


 

 

Pruszcz Gdański, 8 stycznia 2018 r. 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawową kwotę dotacji
na rok 2018 dla placówek przedszkolnych oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wynosi 9649,41 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański: 379.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Pruszcz Gdański jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli określa uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


Pruszcz Gdański, 25 października 2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji
na rok 2017 dla placówek przedszkolnych oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański (art. 78e i 89d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. wynosi 6481,55 zł
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański: 358

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania określa uchwała Nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r. zmieniona uchwałą nr XXXV/110/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 października 2017 r.

Kwota dotacji w 2017 r. dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmiot inne niż jednostka samorządu terytorialnego została określona w uchwale nr XXXV/109/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 października 2017 r.

Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym.


Pruszcz Gdański, 4 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji
na rok 2017 dla placówek przedszkolnych oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Pruszcz Gdański (art. 78e i 89d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

 Przedszkola publiczne
- podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.: 8551,92 zł
- statystyczna liczba uczniów: 355

Przedszkola niepubliczne
- podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.: 6413,88 zł
- statystyczna liczba uczniów: 814

Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego
- podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.: 3420,72 zł
- statystyczna liczba uczniów: 20

 Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania określa uchwała Nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r.

 

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (...) (54.4kB)


Pruszcz Gdański, 13 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Pruszcz Gdański

 Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza podstawowe kwoty dotacji na rok 2017
dla placówek przedszkolnych oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Pruszcz Gdański (art. 78e i 89d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, 1954,1985 i 2169)

 Przedszkola publiczne
- podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2017 r.: 8534,64 zł
- statystyczna liczba uczniów: 355

Przedszkola niepubliczne
- podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2017 r.: 6401,04 zł
- statystyczna liczba uczniów: 814

Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego
- podstawowa kwota dotacji od 1 stycznia 2017 r.: 3413,88 zł
- statystyczna liczba uczniów: 20

 Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania określa uchwała Nr XXV/79/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r.

 

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalania wysokości dotacji na rok 2017 dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Pruszcz Gdański nie jest organem prowadzącym (346.6kB)