Lp. Tytuł Data Znak
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworów studziennych nr K-1 i 3 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanych otworów studziennych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Rekcinie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 306/14 obręb Juszkowo 007, ark. 2" 26.01.2017 r. OŚ1.6220.13.2016.7
2

Obwieszczenie o podjęciu w Postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, pn.: "Zakład produkcji kosmetyków samochodowych" na działce nr 186/9 obręb Straszyn 

17.03.2017 r. OŚ1.6220.18.2016.7
3 Obwieszczenie o podjęciu w Postanowieniu rostrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa Centrum Motoryzacyjnego (serwis samochodowy oraz salony samochodowe - bez lakierni i blacharni)" na działce nr 361/52 obręb Juszkowo 30.03.2017 r. OŚ1.6220.17.2016.2
4 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Zakład produkcji kosmetyków samochodowych" na działce nr 186/9 przy ul. Leśnej 8 w Straszynie 13.04.2017 r. OŚ1.6220.18.2016.8
5 Obwieszczenie o podjęciu w Postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince" 14.04.2017 r. OŚ1.6220.20.2016.9
6 Wszczęcie postępowania pod nazwą "Wykonanie otworu studziennego nr 1 oraz urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie działki nr 158/10, obręb Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański" 20.04.2017 r. OŚ1.6220.3.2017.3
7 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa Centrum Motoryzacyjnego (serwis samochdowy oraz salony samochodowe - bez lakierni i blacharni)" na działce nr 361/52 obręb Juszkowo 05.05.2017 r. OŚ1.6220.17.2016.14
8 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w meijscowości Straszyn" 12.05.2017 r. OŚ1.6220.8.2016.12
9 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa slrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn" 12.05.2017 r. OŚ1.6220.8.2016.14
10  Obwieszczenie w związku z wszczęciem postępowania przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie na wniosek Pana Łukasza Stromskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 14 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie" 10.05.2017 r. OŚ.6220.3.3.2017
11 Obwieszczenie w związku z wszczęciem postępowania przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie na wniosek Pana Tomasza Stromskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów na działce nr ew. 12 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, województwo pomorskie" 15.05.2017 r. OŚ.6220.4.3.2017
12 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonego przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:"Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 12 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, wojewóztwo pomorskie" 06.06.2017 r. OŚ.6220.4.7.2017
13 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonego przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:"Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 14 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, wojewóztwo pomorskie" 06.06.2017 r. OŚ.6220.3.7.2017
14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, gm. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, pow. gdański" zawiadamia się, że wydane zostało postanowienieo braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zostało zakończone zbieranie dowodów w sprawie" 31.05.2017 r. RDOŚ-Gd-WOO.4233.1.2017.IB.9
15 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince" 13.06.2017 r. OŚ1.6220.20.2016.10
16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminsitracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani jachtowej dla 207 miesjc cumowniczych dla jednostek pływających wraz z bosmanatem, drogą dojazdową łączącą ulicę Łąkową w Wiślince z mariną i parkingami na 136 pojazdów samochodowych" na działkach nr 32, 599/1 oraz 599/2 obręb Wiślinka 13.06.2017 r. OŚ1.6220.9.2017.3
17 Obwieszczenie informujące, że w dniu 11.07.2017 r. zostało wydane postanowienie nr OŚ6220.3.2017.5 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 1 oraz urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie działki nr 158/10, obręb Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański". 11.07.2017 r. OŚ1.6220.3.2017.7
18 Obwieszczenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniuw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć budowy siedliska gospodarstwa drobiarskiego na działkach nr 12 i 14 w miesjcowości Kłodawa

10.07.2017 r.

OŚ.6220.3.12.2017, OŚ.6220.4.12.2017
19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków apartamentowo - hotelowych z częścią usługową oraz infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 32 obręb Wiślinka 17.07.2017 r. OŚ1.6220.10.2017.1
20 Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 1 oraz urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie działki nr 158/10, obręb Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański" 04.09.2017 r.

OŚ1.6220.3.2017.9

OŚ1.6220.3.2017.11

21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy m. Gdańsk, m. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Pszczółki, pow. gdański" 30.08.2017 r. RDOŚ-Gd-WOO.4233.1.2017.MBC.IB.12
22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa Centrum logistyczno - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi, obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku Rudniki, na działkach nr 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 360/5" 01.09.2017 r. WŚ-I.6220.II.54p.2017.EI
23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańsk o zmianie zakresu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa Centrum logistyczno - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi, obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku Rudniki, na działkach nr 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 360/5, 288 i 229/6 obręb 301S" 14.09.2017 r. WŚ-I.6220.II.54p11.2017.EI
24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzech hal magazynowych z częścią biurowo - socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i parkingami w Wojanowie przy ul. Serwisowej" na działkach nr 343/27 oraz 343/25 obręb Wojanowo 19.09.2017 r. OŚ1.6220.13.2017.3
25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW" na działkach nr 120/9 oraz 120/10 obręb Wiślina 22.09.2017 r. OŚ1.6220.14.2017.1
26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn" na działkach nr 141/6, 141/3, 58/1, 58/2, 77/1, 77/6, 86/7, 141/5, 86/58, obręb nr 16 - Straszyn 16.10.2017 r. OŚ1.6220.8.2016.20
27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańsk o wydaniu w dniu 18 października 2017 r. postanowienia nr WŚ-I.6220.II.54Ps.2017.EI o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa Centrum logistyczno - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi, obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku Rudniki, na działkach nr 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 360/5, 288 i 229/6 obręb 301S" oraz, iż w postępowaniu została zebrana cała dokumentacja.

18.10.2017 r. WŚ-I.6220.II.54p11.2017.EI
28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 1 oraz urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z projektowanego otworu studziennego na terenie działki nr 158/10, obręb Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański" 23.10.2017 r. OŚ1.6220.3.2017.14
29 Obwieszczenie o podjęciu w postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzech hal magazynowych z częścią biurowo-socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i parkingami w Wojanowie przy ul. Serwisowej" na działkach nr 343/27 oraz 343/25 obręb Wojanowo 25.10.2017 r. OŚ1.6220.13.2017.7
30 Obwieszczenie o podjęciu w postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw W.A.G. w gminie Pruszcz Gdański" na działce nr 363/23 obręb Juszkowo 30.10.2017 r. OŚ1.6220.11.2017.7
31 Obwieszczenie informujące, że w dniu 03.11.2017 r. zostało wydane postanowienie ne OŚ1.6220.9.2017.5 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystani jachtowej dla 207 miejsc cumowniczych dla jednostek pływających wraz z bosmanatem, drogą dojazdową łączącą ulicę Łąkową w Wiślince z mariną i parkingami na 136 pojazdów samochodowych" na działkach nr 32, 599/1 oraz 599/2 obręb Wiślinka 03.11.2017 r. OŚ1.6220.9.2017.5
32 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzech hal magazynowych z częścią biurowo-socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i parkingami w Wojanowie przy ul. Serwisowej" na działkach nr 343/27 oraz 343/25 obręb Wojanowo 09.11.2017 r. OŚ1.6220.13.2017.8
33 Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie budynku wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną dla bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW" na działkach nr 120/9 oraz 120/10 obręb Wiślina 13.11.2017 r. OŚ1.6220.14.2017.6
34 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminsitracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku wraz z niezbędną infstrakturą techniczną dla bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW" na działkach nr 120/9 oraz 120/10 obręb Wiślina 13.11.2017 r. OŚ1.6220.15.2017.3
35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańsk o wydaniu w dniu 15 listopada 2017 r. decyzji nr WŚ-I.6220.II.54D.2017.EI stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Centrum logistyczno - produkcyjnegi z częściami socjalno - biurowymi, obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku Rudniki, na działkach nr 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 360/5, 288 i 299/6 obręb 301S" 15.11.2017 r.

WŚ-I.6220.II.54D.2017.EI

36 Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie zespołu budynków apartamentowo - hotelowych z częścią usługową oraz infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 32 obręb Wiślinka 23.11.2017 r. OŚ1.6220.10.2017.8
37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW" na działkach nr 120/9 oraz 120/10 obręb Wiślina 29.11.2017 r. OŚ1.6220.14.2017.8
38 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw W.A.G. w gminie Pruszcz Gdański" na działce nr 363/23 obręb Juszkowo 05.12.2017 r. OŚ1.6220.11.2017.10
39 Obwieszczenie o podjęciu w postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla bateryjnego magazynu energii o mocy 6 MW" na działkach nr 120/9 oraz 120/10 obręb Wiślina 08.12.2017 r. OŚ1.6220.15.2017.6
40

Obwieszczenie o dopuszczeniu stowarzyszenia w postępowaniach prowadzonych przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: "Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 14 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, wojewóztwo pomorskie" oraz "Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 12 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, wojewóztwo pomorskie"

05.12.2017 r.

OŚ.6220.3.21.2017

OŚ.6220.4.22.2017

41 Obwieszczenia o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowań prowadzonych przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: "Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 14 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, wojewóztwo pomorskie" oraz "Budowa siedliska gospodarstwa drobiarskiego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 12 w miejscowości Kłodawa, obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański, wojewóztwo pomorskie" 11.12.2017 r.

OŚ.6220.3.23.2017

OŚ.6220.4.24.2017

42 Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Straszynie, przy ul. Starogardzkiej, dz. nr 183/52, obr. Straszyn 0016" 19.12.2017 r. OŚ1.6220.16.2017.3