Lp. Tytuł Data Znak
  Produkcja wina owocowego z owoców pochodzących z upraw własnych w ilości 5000 l wina rocznie na dz. nr 26/13 w msc. Radunica 19.01.2016 r. OŚ1.6220.14.2015.6
2

Węzeł Integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 265/13 obręb 20 Cieplewo

19.02.2016 r. OŚ1.6220.3.2016.3
3 Rozbudowa budynku produkcyjnego urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego z częścią socjalną 02.03.2016 r. OŚ1.6220.2.2016.3
4 Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp na długości 4,9 km  16.03.2016 r. OŚ1.6220.4.2016.3
5

Węzeł Integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 265/13 obręb 20 Cieplewo

29.03.2016 r. OŚ1.6220.3.2016.5
6 Wznowienie postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański: w tym wykonania dróg (łącznie około 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacją świetlną, wykonania odwodnienia, wycinki drzew 25.03.2016 r. PPN.6220.14.18.2013.2016.MA
7 Wszczęcie postępowania pod nazwą: "Węzeł integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 54/10, 57/5, 265/13 obręb 20 Cieplewo" 11.05.2016 r. OŚ1.6220.5.2016.2
8 Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański: w tym wykonania dróg (łącznie około 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacją świetlną, wykonania odwodnienia, wycinki drzew 13.05.2016 r.

PPN.6220.14.2013-2016.MA

9 Wydanie decyzji umarzającej postępowanie pod nazwą: "Węzeł integracyjny przy stacji kolejowej Cieplewo w 83-031 Cieplewo, ul. Łąkowa, dz. nr 1/3, 17/1, 42, 49, 50, 52, 53/1, 54/10, 57/5, 265/13 obręb 20 Cieplewo" 06.06.2016 r. OŚ1.6220.5.2016.4
10 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zaopatrywał w wodę stację paliw płynnych w Rusocinie 06.07.2016 r. OŚ1.6220.6.2016.5
11 Wszczęcie postępowania pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn 29.06.2016 r. OŚ1.6220.8.2016.2
12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami elektroenergetycznymi średniego i wysokiego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi, stacją elektroenergetyczną SN/WN, obiektem kompensacji mocy biernej oraz innymi niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową i funkcjonowaniem przedsięwzięcia 05.07.2016 r. RDOŚ-GD-WOO.4210.46.2013.MCZ.ASP.MS.79
13 Obwieszczenie Wójta Gminy Kolbudy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kowale, gm. Kolbudy 06.07.2016 r. BP.6722.57.2016
14 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Rozbudowa budynku produkcyjnego urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego z częścią socjalną 13.07.2016 r. OŚ1.6220.2.2016.5
15 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku produkcyjnego urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego z częścią socjalną 14.07.2016 r. OŚ1.6220.2.2016.6
16 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zaopatrywał w wodę stację paliwa płynnych w Rusocinie 18.07.2016 r. OŚ1.6220.6.2016.6
17 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Produkcja wina owocowego z owoców pochodzących z upraw własnych w ilości 5000 l wina rocznie na dz. nr 26/13 w msc. Radunica" 27.07.2016 r. OŚ1.6220.14.2015.10
18 Obwieszczenie o decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, w tym wykonanie dróg (łącznie 26 km) po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej, z chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową, sygnalizacja świetlną, wykonaniem odwodnienia, wycinką drzew" 27.07.2016 r. PPN.6220.14.21.2016.MA
19 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Produkcji wina owocowego z owoców pochodzących z upraw własnych w ilości 5000 l wina rocznie na dz. nr 26/13 w msc. Radunica" 17.08.2016 r. OŚ1.6220.14.2015.12
20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince" 30.08.2016 r. OŚ1.6220.12.2016.2
21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp na długości 4,9 km" 31.08.2016 r. OŚ1.6220.4.2016.12
22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp na długości 4,9 km" 21.09.2016 r. OŚ1.6220.4.2016.14
23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu otworów studziennych nr K-1 i 3 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanych otworów studziennych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Rekcinie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 306/14 obręb Juszkowo 007, ark. 2" 22.09.2016 r. OŚ1.6220.13.2016.2
24 Wszczęcie postępowania pod nazwą: Budowa Centrum Motoryzacyjnego (serwis samochodowy oraz salony samochodowe - bez lakierni i blacharni) na działce nr 361/52 obręb Juszkowo 18.10.2016 r. OŚ1.6220.17.2016.2
25 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince" 07.11.2016 r. OŚ1.6220.12.2016.5
26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zimowanie jachtów wraz z zapleczem technicznym na działkach nr 23, 27, 28, 29 oraz części dz. nr 599 w Wiślince" 15.11.2016 r. OŚ1.6220.17.2014.12
27 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince" Inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 2/1, 2/2, 38, 4/1, 4/2, 5 oraz 7/2 22.11.2016 r. OŚ1.6220.12.2016.7
28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzj o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: "Zakład produkcji kosmetyków samochodowych" na działce nr 186/9 obręb Straszyn 30.11.2016 r. OŚ1.6220.18.2016.2
29 Obwieszczenie o wydaniu postawienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Poprzecznej i Spacerowej w miejscowości Straszyn" 23.12.2016 r. OŚ1.6220.8.2016.10
30 Zawiadomienie o podjęciu w postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworów studziennych nr K-1 i 3 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanych otworów studziennych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Rekcinie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 306/14 obręb Juszkowo 007, ark. 2" 30.12.2016 r. OŚ1.6220.13.2016.6
31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Łąkowej i ulicy Pocztowej w Wiślince" 29.12.2016 r. OŚ1.6220.20.2016.3