K O M U N I K A T
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 5 października 2015r.

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Wójt Gminy Pruszcz Gdański  informuje, że dnia 05 października 2015r. został sporządzony spis wyborców do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej  w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wojska Polskiego 30 w pok. nr 23
(I piętro) w godzinach pracy urzędu od 05.10.2015 - 19.10.2015

 

Wójt Gminy

/-/ Magdalena Kołodziejczak