Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański
ul. Spacerowa 8, 83-031 Łęgowo
tel.: 058 692 00 10, fax: 058 692 00 11


strazgminna@pruszczgdanski.pl

 

 

Status prawny jednostki:


Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie, utworzoną na mocy uchwały Rady Gminy nr XVI/13/2008 z dnia 19 lutego 2008r., której dochody i wydatki są w całości objęte budżetem Gminy Pruszcz Gdański.

 

Obszar działania:

Straż działa na obszarze administracyjnym Gminy Pruszcz Gdański.

 

Kierownictwo / struktura organizacyjna

 

 • Komendant: Tomasz Grabowskil
  • Referat Prewencj
  • Referat Ruchu Drogowego
  • Referat ds. Wykroczeń
  • Referat Administracyjno-Księgowy
  • Stanowisko ds. pozyskiwania i przetwarzania dannych
  • Sekretariat

 

Przedmiot działalności:

 

Straż jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy, działającą na podstawie:

 - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz. U. nr. 123, poz. 779 z póżn zm. ) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych

-  postanowień Regulaminu Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdanski

 

więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej  Straży Gminnej

>> zobacz <<