Zarządzenie nr 142/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr 207/g256/F/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020-2038

Uchwała nr 208/g256/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała 003/g256/D/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego okreslonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pruszcz Gdański na lata 2020-2038 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań