SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA RUSOCIN

od dnia 26 marca 2019 r.

  

SOŁTYS

TADEUSZ JAŁOSZYŃSKI

83-031 Łęgowo

Rusocin, ul. Wierzbowa 6 

tel. 603 925 959 

 

RADA SOŁECKA : 

 

Zbigniew Dymek

83-031 Łęgowo 

Rusocin, ul. Klonowa 5 

 

Andrzej Górecki

83-031 Łęgowo 

Rusocin, ul. Prosta 2

 

Sylwia Niedziałek

83-031 Łęgowo 

Rusocin, ul. Wiśniowa 3A/10C

 

Tomasz Noga

83-031 Łęgowo 

Rusocin, ul. Brzozowa18