Treść projektu zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępna jest do pobrania na stronie www Urzędu Gminy Pruszcz Gdański pod adresem: https://pruszczgdanski.pl/images/docs/urzad_gminy/zagospodarowanie/projekt_planu_2019/studium.7z