Wójt Gminy Pruszcz Gdański
informuje o rozpoczęciu prac nad projektem
uchwały budżetowej na rok 2018

 


W związku z powyższym zapraszamy radnych, sołtysów i mieszkańcy gminy do składania pisemnych wniosków do projektu (wraz z uzasadnieniem) do dnia 30 września br.
Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres sekretariat@pruszczgdanski.pl.