Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza "Pisma Ogólnego" i dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznik
  2. Doręczenie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych do biurza podawczego Urzędy Gminy Pruszcz Gdański w godzinach pracy urzędu (Dokumentację elektroniczną przyjmujemy rna informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive)).

Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;

2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;

3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;

4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;

5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

 

Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP wynosi 3,5 MB; dla formularza  Pismo ogólne do podmiotu publicznego limit ten wynosi 500 MB

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.