Gmina Pruszcz Gdański  w związku z pracami nad zakresem projektu dotyczącym odnawialnych źródeł energii  w ramach 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie propozycji  budynków użyteczności publicznej (np. świetlice, remizy OSP ) które należałoby włączyć w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej. Celem projektu jest między innymi obniżenie kosztów funkcjonowania budynków publicznych służących lokalnej społeczności. Ostateczny zakres projektu zostanie określony po analizie efektywności energetycznej montażu paneli fotowoltaicznych na zgłoszonych budynkach.  Propozycje można składać u sołtysów wsi do 20 września 2016r. oraz na adres ikicinska@pruszczgdanski.pl