SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA WIŚLINA

od dnia 18 lutego 2019 r.

 

SOŁTYS  - WYSOCKI ADAM

 

83-021 Wiślina

ul.Słoneczna 30

tel. 695 079 998

 

RADA SOŁECKA :

 

Gromnicka Bożena

83-021 Wiślina, ul. Słoneczna 43

 

Czarnecka Aleksandra

83-021 Wiślina, ul. Słoneczna 52

 

Kornacki Jerzy

83-021 Wiślina, ul. Gdańska 1

 

Łodzińska Ewelina

83-021 Wiślina, ul. Ogrodnicza 1