SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA ŻUKCZYN

od dnia 27 marca 2019 r.

 

 

SOŁTYS - ANNA SZYSKA 

83-031 Łęgowo

Żukczyn, ul. Gdańska 35

tel. 508 941 215 

 

RADA SOŁECKA:

 

Adam Szczepanowski

83-031 Łęgowo 

Żukczyn, ul. Jesionowa 21

 

Mariola Klonowska

83-031 Łęgowo

Żukczyn, ul. Młyńska 5

 

Daniel Kulkowski