Uchwała Nr 002/g256/D/II/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Pruszcz Gdański na rok 2023, - prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2036 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwały nr XLVIII/143/2022 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16.12.2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Uchwały nr XLVIII/142/2022 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2023-2036

Zarządzenie nr 195/2022 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie nr 196/2022 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański na lata 2023-2036