Lp.
Tytuł
Data
Znak
1 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie”

05.01.2021 r.

GK.6220.2.15.2020.OŚ1/4
2

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą,  w miejscowości Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański na działkach  ewid. 66, 68/2, 69

08.01.2021 r. GK.6220.2.13.2020.OŚ1/4
3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 12.01.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/Ik.12
4

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”

RDOŚ-Gd-WOO.420.47.2020.KSZ.11  
5 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem   RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.14
6 Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 19.02.2021 r.  RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/Ik.15
7 Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie  w sprawie postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie 19.02.2021 r. OŚ.6220.1.0.2021
8

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"

24.02.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.13
9 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem” 09.03.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.16
10 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa po nowej trasie/ magistrali wodociągowej w rejonie ul. Starogardzkiej na terenie Gminy Miasta Gdańska (działka nr 18 i 40 obr. 0094) i Gminy Pruszcz Gdański (działka nr 55 obr.0014)” 09.03.2021 r.  
11 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa stacji paliw płynnych w Jagatowie na działce 137/10” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. Pomorskie 15.03.2021 r. GK.6220.2.16.2020.OŚ1/4
12 Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń 23.03.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18
13 Obwieszczenie o  zakończeniu postępowania  dowodowgo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie” 23.03.2021 r. GK.6220.2.15.2020.OŚ1/5
14 Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo –usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Głównej w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański” realizowanego na działkach  ewid. 73/8 i 258 obręb Przejazdowo,  gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie 23.03.2021 r. GK.6220.2.1.2021.OŚ1/4
15 Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie  w sprawie postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie". 01.04.2021 r. OŚ.6220.1.6.2021
16

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem”

01.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.19
17

Zawiadomienie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa stacji paliw płynnych w Jagatowie na działce 137/10” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. Pomorskie

12.04.2021 r. GK.6220.2.16.2020.OŚ1/6
18 Zawiadomienie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 21.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.24
19 Zawiadomienie nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w sprawie postępowania dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa  relacji Węzeł rozdzielczy Gazu Kolnik – Stacja Pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą 21.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.25
20 Zawiadomienie o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Uruchomienie instalacji produkcji chłodnic i klimatyzacji dla samochodów i przemysłu z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie” 22.04.2021 r. GK.6220.2.15.2020.OŚ1/6
21

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń – część II: Budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji stacja pomiarowa FSRU – zespół zaporowy wraz ze stacją pomiarową i światłowodem”

23.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.67.2020.KSZ.24
22

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej

23.04.2021 r.  
23 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - tzw. II nitka Rurociągu Pomorskiego 29.04.2021 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.19

24

Zawiadomienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, infrastrukturą techniczną oraz myjnią samochodową, na terenie działek nr 148/4, 148/5 i 148/26 obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie, pow. Gdański, woj. Pomorskie" 07.05.2021 r. OŚ.6220.1.6.2021

25 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska dot. postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Przebudowa /budowa po nowej trasie/ magistrali wodociągowej w rejonie ul. Starogardzkiej na terenie Gminy Miasta Gdańska (działka nr 18 i 40 obr.0094) i Gminy Pruszcz Gdański (działka nr 55 obr. 0014)”.

10.05.2021 r.

 

26 Obwieszczenie dot. zmiany wniosku w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na „Budowę hali magazynowej i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną  Łęgowo, ul. Marco Polo 9, działki nr 1077/1, 1077/2, 2021, 157 obręb Łęgowo 0015” 17.05.2021 r.

GK.6220.2.12.2020.OŚ1/15

27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Budowa hali magazynowej i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną  Łęgowo, ul. Marco Polo 9, działki nr 1077/1, 1077/2, 2021, 157 obręb Łęgowo 0015” gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie

24.05.2021 r. GK.6220.2.12.2020.OŚ1/16
28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Panattoni Park Magazynowo - Produkcyjno - Usługowy Benzynowa w miejscowości Przejazdowo przy ul. Benzynowej, na działkach nr ewid.: 9/11 oraz 10/10, obręb 0009”

04.06.2021 r. GK.6220.2.4.2021.OŚ1/3