Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest w trakcie opracowania