UWAGA!
Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 r. niniejszy serwis internetowy 
(wersja archiwalna BIP)  nie stanowi podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Z dniem 1 czerwca 2023 r.
Biuletyn Informacji Publicznej   Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
jest dostępny pod adresem:

https://bip.pruszczgdanski.pl

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo

tel: 58 692 94 00

fax: 58 692 94 91

NIP: 593-21-40-699

mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

 

W celu przeniesienia do wersji archiwalnej (wpisy sprzed 01-01-2015 r.) Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Gminy Pruszcz Gdański proszę kliknąć poniższy link
Wersja Archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej  

 

Adres skrytki ePUAP UG Pruszcz Gdański:

/UGPRGD/skrytka   - lub -    /UGPRGD/SkrytkaESP  - jeżeli masz konto na ePUAP i chcesz złożyć pismo ogólne do urzędu >> kliknij tutaj 
 

W celu złożenia wniosku o uzyskanie infomacji publicznej skorzystaj z formularza dostępnego >> tutaj

 

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30
  środa - 9:00 - 17:00
czwartek (dzień wewnętrzny)


 Wójt Gminy lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z sekretariatem Wójta

Podania ( żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia ) wnoszone przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Pruszcz Gdański muszą spełniać wymogi przewidziane w art. 63 § 3a pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.

Redaktor Biuletynu
Damian Kamrowski
tel. 58 692-94-01
dkamrowski@pruszczgdanski.pl