Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-01-10 15:04:19 Wojciech Leszczyński Utworzenie
2020-01-10 15:04:34 Wojciech Leszczyński Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-01-13 12:17:31 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bystra" w pozycji nr 1
2020-01-13 12:17:32 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-01-14 15:11:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "2. Komunikat o konsultacjach projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2020" w pozycji nr 2
2020-01-14 15:11:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-01-27 09:01:41 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "3. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zgłaszaniu kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Działalności Pożytku Publicznego" w pozycji nr 3
2020-01-27 09:01:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-01-27 09:06:13 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "3. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zgłaszaniu kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Działalności Pożytku Publicznego"
2020-01-27 09:06:13 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "3. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zgłaszaniu kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Działalności Pożytku Publicznego" w pozycji nr 3
2020-01-27 09:06:14 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-03 14:20:42 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "3. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zgłaszaniu kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Działalności Pożytku Publicznego"
2020-02-03 14:20:42 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "3. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zgłaszaniu kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Działalności Pożytku Publicznego" w pozycji nr 3
2020-02-03 14:20:43 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-04 08:36:22 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Łęgowo" w pozycji nr 4
2020-02-04 08:36:23 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-04 08:37:41 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "5. Publikacja wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia" w pozycji nr 5
2020-02-04 08:37:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-12 15:01:16 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "6. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wyznaczeniu terminu spotkania wyborczego do Rady Działalności Pożytku Publicznego" w pozycji nr 6
2020-02-12 15:01:18 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-14 12:57:49 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "7. Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Mokry Dwór, gm. Pruszcz Gdański" w pozycji nr 7
2020-02-14 12:57:50 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-27 14:24:38 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "8. Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej" w pozycji nr 8
2020-02-27 14:24:39 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-02-27 14:28:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "9. Wykaz nieruchomości do użyczenia obręb Jagatowo i Straszyn" w pozycji nr 9
2020-02-27 14:28:20 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-03-11 09:04:23 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "10. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański obręb Bystra" w pozycji nr 10
2020-03-11 09:04:24 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-03-16 07:36:01 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy" w pozycji nr 11
2020-03-16 07:36:02 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-03-16 07:39:10 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "12. Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 w miejscowości Jagatowo"" w pozycji nr 12
2020-03-16 07:39:11 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-04-10 13:25:49 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "13. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański - Rekcin" w pozycji nr 13
2020-04-10 13:25:49 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "14. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański obręb Rokitnica" w pozycji nr 14
2020-04-10 13:25:50 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-04-27 14:21:36 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Rusocin" w pozycji nr 15
2020-04-27 14:21:37 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-04-27 14:24:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "16. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - obręb Łęgowo" w pozycji nr 16
2020-04-27 14:24:57 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-04-30 10:22:12 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "17. Wykaz nieruchomości do sprzedaży kwiecień 2020" w pozycji nr 17
2020-04-30 10:22:13 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-05-11 11:44:27 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "18. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Rekcin" w pozycji nr 18
2020-05-11 11:44:28 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-05-13 13:49:23 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "19. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Straszyn" w pozycji nr 19
2020-05-13 13:49:24 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-02 15:07:00 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "20. Wykaz nieruchomości do użyczenia - Parking Juszkowo Parafia Rzymsko-Katolicka" w pozycji nr 20
2020-06-02 15:07:01 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-05 11:45:20 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "21. Wykaz nieruchomości do użyczenia - GOSiR" w pozycji nr 21
2020-06-05 11:45:21 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-15 15:05:49 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego" w pozycji nr 22
2020-06-15 15:05:50 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-15 15:06:27 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego" na "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020"
2020-06-15 15:06:28 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-16 08:04:48 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020"
2020-06-16 08:04:49 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-16 08:08:42 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020" w pozycji nr 22
2020-06-16 08:08:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-16 14:35:51 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020"
2020-06-16 14:35:51 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "22. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020" w pozycji nr 22
2020-06-16 14:35:52 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-22 14:37:45 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Straszyn" w pozycji nr 23
2020-06-22 14:37:45 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-06-30 15:17:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "24. Ogłoszenie na konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach GPRiRPA i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz Gdański na rok 2020 r." w pozycji nr 24
2020-06-30 15:17:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "- załącznik nr 1 - Oferta" w pozycji nr 25
2020-06-30 15:17:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "- załącznik nr 2 - Sprawozdanie 2020" w pozycji nr 26
2020-06-30 15:17:20 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-15 09:55:10 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste" w pozycji nr 27
2020-07-15 09:55:12 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2020-07-16 15:02:25 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2020" w pozycji nr 28
2020-07-16 15:02:26 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2020-07-27 11:01:30 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste" na "25. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste"
2020-07-27 11:01:30 Wojciech Leszczyński Przesunięto załącznik o nazwie "Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste" na pozycję nr 27
2020-07-27 11:01:30 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2020" na "26. Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2020"
2020-07-27 11:01:30 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "27. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Borkowo" w pozycji nr 29
2020-07-27 11:01:31 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-27 14:06:53 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "28. Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.06.2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz Gdań" w pozycji nr 30
2020-07-27 14:06:54 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-28 13:02:16 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "29. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 27_07_2020" w pozycji nr 31
2020-07-28 13:02:17 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-28 14:52:21 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "30. Informacja o możliwości skadania wniosku przez Spółki Wodne" w pozycji nr 32
2020-07-28 14:52:21 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-07-28 14:53:09 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "30. Informacja o możliwości skadania wniosku przez Spółki Wodne" na "30. Informacja o możliwości skadania wniosków przez Spółki Wodne"
2020-07-28 14:53:10 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-05 14:52:21 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "31. Ogłaszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz Gdański na rok 2020 r." w pozycji nr 33
2020-08-05 14:52:21 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "- załącznik nr 1 - Oferta" w pozycji nr 34
2020-08-05 14:52:21 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "- załącznik nr 2 - Sprawozdanie 2020" w pozycji nr 35
2020-08-05 14:52:22 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-05 14:52:52 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "31. Ogłaszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz Gdański na rok 2020 r." na "31. Ogłaszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pruszcz Gdański na rok 2020 "
2020-08-05 14:52:53 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-05 16:37:33 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "32. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Juszkowo" w pozycji nr 36
2020-08-05 16:37:34 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-12 14:01:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "33. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Straszyn sierpień" w pozycji nr 37
2020-08-12 14:01:57 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-13 08:09:55 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "34. Ogłoszenie o konkursie plastycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego „Uzależnieniom mówimy nie!” lub „Żyj zdrowo – precz z nałogami”" w pozycji nr 38
2020-08-13 08:09:56 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-13 14:33:06 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "35. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych" w pozycji nr 39
2020-08-13 14:33:06 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-08-31 15:04:33 Sebastian Jasiak Dodano załącznik o nazwie "36. Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gmin" w pozycji nr 40
2020-08-31 15:04:35 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2020-08-31 15:05:28 Sebastian Jasiak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "36. Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gmin" na "36. Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki (...)"
2020-08-31 15:05:29 Sebastian Jasiak Aktualizacja
2020-09-02 09:28:22 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "37. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przemysłowo-usługowych w Przejazdowie" w pozycji nr 41
2020-09-02 09:28:22 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "38. Ogłoszenie o przetargu na oddanie Dworu w Rusocinie w użytkowanie wieczyste" w pozycji nr 42
2020-09-02 09:28:23 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-09-07 11:23:26 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "39. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański" w pozycji nr 43
2020-09-07 11:23:27 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-09-29 10:39:44 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "40. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn: "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 60 roku życia w Gminie Pruszcz Gdański"" w pozycji nr 44
2020-09-29 10:39:45 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-13 09:15:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "41. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański" w pozycji nr 45
2020-10-13 09:15:20 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-10-27 11:28:03 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "42. Ogłoszenie o wprowadzeniu uchwały antysmogowej" w pozycji nr 46
2020-10-27 11:28:04 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-19 09:39:13 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "43. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Rotmanka" w pozycji nr 47
2020-11-19 09:39:14 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-20 13:23:34 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "44. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zwierząt w roku 2021" w pozycji nr 48
2020-11-20 13:23:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-20 15:16:58 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "45. Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej" w pozycji nr 49
2020-11-20 15:16:59 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-20 15:17:35 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-23 10:12:52 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "46. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy" w pozycji nr 50
2020-11-23 10:12:53 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2020-11-23 12:08:37 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "47. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym obręb Cieplewo" w pozycji nr 51
2020-11-23 12:08:38 Wojciech Leszczyński Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij