Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-01-08 15:10:56 Wojciech Leszczyński Utworzenie
2021-01-08 15:11:43 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przejazdowo" w pozycji nr 1
2021-01-08 15:11:47 Wojciech Leszczyński Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-01-08 15:12:12 Wojciech Leszczyński Usunięto załącznik o nazwie "1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zespół przemysłowo – magazynowo – produkcyjny z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Przejazdowo"
2021-01-08 15:12:12 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-01-08 15:12:29 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "1. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP o ponownym rozpatrzeniu sprawy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego firmie Panattoni Europe" w pozycji nr 1
2021-01-08 15:12:30 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-01-12 14:17:32 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "2. Obwieszczenia Starosty Gdańskiego dotyczące wydania decyzji o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/2021 "budowa ulicy Na Skarpie wraz z budową oświetlenia ulicznego, siecią kanalizacji deszczowej i kanałem technol" w pozycji nr 2
2021-01-12 14:17:32 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-01-13 14:16:59 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "3. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie urządzeń wodnych i regulację wód rzeka Kłodawa" w pozycji nr 3
2021-01-13 14:16:59 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "4. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzające przejęcie praw i obowiązków - wykonanie urządzeń wodnych i regulację wód rzeka Kłodawa" w pozycji nr 4
2021-01-13 14:17:00 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-01-26 09:57:41 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "5. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa ul. Łąkowej w Juszkowie wraz z budową kanału technologicznego" w pozycji nr 5
2021-01-26 09:57:42 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-02-11 12:31:19 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "6. Postanowienie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów w miejscowości Krępiec" w pozycji nr 6
2021-02-11 12:31:20 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-02-17 16:19:05 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "7. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód tj. do rowu znajdującego Wiślina" w pozycji nr 7
2021-02-17 16:19:06 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-02-18 07:29:55 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "7. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód tj. do rowu znajdującego Wiślina" na "7. Informacja Dyrektora ZZWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód tj. do rowu znajdującego Wiślina"
2021-02-18 07:29:55 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-02-26 13:44:43 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "8. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD50 MPZP 1506) wraz z infrastrukturą towarz" w pozycji nr 8
2021-02-26 13:44:44 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-03-01 11:02:59 Wojciech Leszczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "8. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD50 MPZP 1506) wraz z infrastrukturą towarz" na "8. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD50 MPZP 150
2021-03-01 11:02:59 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "9. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD50 MPZP 1506) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsługi terenów magazynowych na działkach budowlanyc" w pozycji nr 9
2021-03-01 11:03:00 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-03-08 07:52:35 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "10. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na stacja paliw Przejazdowo" w pozycji nr 10
2021-03-08 07:52:35 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "11. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania Rzeka Kłodawa - umocnienie skarp" w pozycji nr 11
2021-03-08 07:52:35 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "12. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych Przejazdowo" w pozycji nr 12
2021-03-08 07:52:35 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "13. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynków mieszkalnych na obszarze zagrożenia powodzią Wiślinka" w pozycji nr 13
2021-03-08 07:52:36 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-03-15 15:23:17 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "14. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn Budowa ulicy Łąkowej w Juszkowie wraz z budową kanału technologicznego" w pozycji nr 14
2021-03-15 15:23:18 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-03-19 10:32:27 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "15. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa ul. Chabrowej w Juszkowie w zakresie budowy drogi gminnej, budowy kanalizacji deszczowej, budowy sieci oświetlen" w pozycji nr 15
2021-03-19 10:32:28 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-04-08 14:55:12 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "16. Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji znak. GD.ZUZ.3.4210.195.2020.ŁŻT" w pozycji nr 16
2021-04-08 14:55:12 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-04-14 16:47:17 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "17. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.3.4210.648.2020.IR" w pozycji nr 17
2021-04-14 16:47:18 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-04-21 15:57:27 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "18. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Grupa LOTOS S.A postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego" w pozycji nr 18
2021-04-21 15:57:27 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-04-22 13:08:08 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "19. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie wraz z budową oświetlenia ulicznego, siecią kanalizacji deszczowej, siecią" w pozycji nr 19
2021-04-22 13:08:09 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-04-30 12:19:33 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "20. Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie rurociągów przesyłowych" w pozycji nr 20
2021-04-30 12:19:34 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-04-30 13:24:26 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "21. Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia" w pozycji nr 21
2021-04-30 13:24:26 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-05-14 08:01:46 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "22. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " w pozycji nr 22
2021-05-14 08:01:47 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-05-14 14:01:39 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "23. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej." w pozycji nr 23
2021-05-14 14:01:41 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-05-26 15:57:55 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "24. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w Wiślince" w pozycji nr 24
2021-05-26 15:57:56 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-06-02 15:50:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "25. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu szczegółowego R-M-A w Radunicy" w pozycji nr 25
2021-06-02 15:50:56 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-06-14 08:22:21 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "26. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu szczegółowego R-M-2 w Radunicy" w pozycji nr 26
2021-06-14 08:22:22 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-06-28 08:58:45 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "27. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wydaniu decyzji nr 657/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej" w pozycji nr 27
2021-06-28 08:58:46 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-06-29 12:50:22 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "28. Informacja Dyrektora ZZWP o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu szczegółowego R-M-2 zlokalizowanego w Radunicy" w pozycji nr 28
2021-06-29 12:50:23 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-06 09:08:31 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "29. Obwieszczenie Starosty Gdańskiego o wydaniu decyzji nr 710/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Na Skarpie wraz z budową oświetlenia ulicznego, siecią kanalizacji deszczowej i kanałem technologicznym w miejscowości Straszy" w pozycji nr 29
2021-07-06 09:08:33 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-06 11:37:18 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "30. GD.ZUZ.3.4210.705.2020.PSz.BS obwieszczenie o wydanej decyzji" w pozycji nr 30
2021-07-06 11:37:19 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-06 11:39:36 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "31. Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji kończącej postepowanie administracyjne dotyczące odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich w Gdańsku z dnia 31.12.2019 z" w pozycji nr 31
2021-07-06 11:39:37 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-06 11:40:18 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-06 13:52:24 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "32. Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o." w pozycji nr 32
2021-07-06 13:52:26 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-15 11:16:27 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "33. Obwieszczenie Dyrektora ZZWP w Gdańsku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu szczegółowego " w pozycji nr 33
2021-07-15 11:16:29 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-16 13:05:46 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego osobie fizycznej na nowy obiekt budowlany na dz. 76/1 i 76/18 obręb Wiślinka." w pozycji nr 34
2021-07-16 13:05:46 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy ,,Budowa magistrali wodociągowej DN300 ul. Miałki Szlak - z ul. Zagroble"." w pozycji nr 35
2021-07-16 13:05:46 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wniesieniu odwołania przez pełnomocnika ZDW w Gdańsku " w pozycji nr 36
2021-07-16 13:05:47 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-16 13:06:23 Adam Kilichowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego osobie fizycznej na nowy obiekt budowlany na dz. 76/1 i 76/18 obręb Wiślinka." na "34. Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego osobie fizycznej na nowy obiekt budowlany na dz. 76/1 i 76/18 obręb Wiślinka."
2021-07-16 13:06:23 Adam Kilichowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy ,,Budowa magistrali wodociągowej DN300 ul. Miałki Szlak - z ul. Zagroble"." na "35. Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy ,,Budowa magistrali wodociągowej DN300 ul. Miałki Szlak - z ul. Zagroble"."
2021-07-16 13:06:23 Adam Kilichowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wniesieniu odwołania przez pełnomocnika ZDW w Gdańsku " na "36. Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wniesieniu odwołania przez pełnomocnika ZDW w Gdańsku "
2021-07-16 13:06:24 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-07-28 14:43:19 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "37. Obwieszczenie znak GD.ZUZ.3.4210.283.2021.BS z dnia 23.07.2021r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wydania decyzji Gminie Pruszcz Gdański udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu szczegółowego R-M-2 w Radunicy " w pozycji nr 37
2021-07-28 14:43:21 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-08-25 16:41:56 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "38. Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji w której udzielono na rzecz Energa OZE S.A. pozwolenia wodnoprawnego" w pozycji nr 38
2021-08-25 16:41:56 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-09-14 13:45:43 Wojciech Leszczyński Dodano załącznik o nazwie "39. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wygaszenie punktu II.1 decyzji GD.ZUZ.3.421.940.2018.AM z dnia 05.06.2019 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowyc" w pozycji nr 39
2021-09-14 13:45:44 Wojciech Leszczyński Aktualizacja
2021-09-22 13:44:07 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, w tym rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu, wykonanie umocnien" w pozycji nr 40
2021-09-22 13:44:08 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-09-22 13:46:00 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "40. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, przebudowę istniejących przepustów, likwidację row" w pozycji nr 40
2021-09-22 13:46:00 Adam Kilichowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, w tym rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu, wykonanie umocnien" na "41. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, w tym rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu, wykonanie umocnien"
2021-09-22 13:46:00 Adam Kilichowski Przesunięto załącznik o nazwie "Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, w tym rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu, wykonanie umocnien" na pozycję nr 41
2021-09-22 13:46:02 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-09-30 07:53:55 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "42. Obwieszczenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych o założeniu księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański." w pozycji nr 42
2021-09-30 07:53:57 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-10-05 14:30:36 Damian Kamrowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42. Obwieszczenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych o założeniu księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 21/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański." na "42. Obwieszczenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych o założeniu księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej działke nr 21/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdań
2021-10-05 14:30:37 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-10-08 14:38:37 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "43. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.3.4210.287.2021.BS w sprawie zakończenia zbierania materiału dowodowego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji i." w pozycji nr 43
2021-10-08 14:38:37 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "44. Obwieszczenie GD.RUZ.4210.126.14.2020.EL Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji GD.RUZ.4210.126.9.2020.EL z dnia 16.08.2021r. " w pozycji nr 44
2021-10-08 14:38:39 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-10-15 13:11:40 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "45. Obwieszczenie_Starosty_Gdanskiego" w pozycji nr 45
2021-10-15 13:11:45 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-10-25 13:53:10 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "46. Informacja Dyrektora ZZWP w Gdańsku w sprawie udzielenia firmie Eksploatator Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego." w pozycji nr 46
2021-10-25 13:53:11 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-02 13:49:03 Adam Kilichowski Dodano załącznik o nazwie "47. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26-10-2021 r." w pozycji nr 47
2021-11-02 13:49:04 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-11-02 13:50:26 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-11-02 14:00:36 Adam Kilichowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "47. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26-10-2021 r." na "47. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26-10-2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu ropy n"
2021-11-02 14:00:37 Adam Kilichowski Aktualizacja
2021-11-16 15:35:11 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego " w pozycji nr 48
2021-11-16 15:35:19 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-16 15:36:36 Damian Kamrowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego " na "48. Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gd
2021-11-16 15:36:37 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-16 15:37:16 Damian Kamrowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "48. Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego informującego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do j" na "48. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gdań
2021-11-16 15:37:17 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-16 15:39:29 Damian Kamrowski Usunięto załącznik o nazwie "48. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do j"
2021-11-16 15:39:30 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "48. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.Budowa gazociągów Kolnik – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do j" w pozycji nr 48
2021-11-16 15:39:31 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-19 12:56:08 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "49. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.4210.202.3.2021.MM o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz ze światłowodem" w pozycji nr 49
2021-11-19 12:56:10 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-19 12:58:42 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "50. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku GD.ZUZ.3.4210.287.2021.BS o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o." w pozycji nr 50
2021-11-19 12:58:44 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-30 17:43:05 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "51. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla „Budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" w pozycji nr 51
2021-11-30 17:43:07 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-11-30 17:46:22 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "52. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągów Kolnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ic" w pozycji nr 52
2021-11-30 17:46:23 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-12-15 16:47:52 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.19.2021.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągów Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie woj" w pozycji nr 53
2021-12-15 16:47:53 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-12-15 16:48:29 Damian Kamrowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.19.2021.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągów Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie woj" na "53. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.19.2021.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągów Kolnik-Gdańsk wraz z infrastr
2021-12-15 16:48:30 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-12-22 16:14:41 Damian Kamrowski Dodano załącznik o nazwie "54. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągów Kolnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw pomorskiego”, na dz.: 5/21, 5/19, " w pozycji nr 54
2021-12-22 16:14:42 Damian Kamrowski Aktualizacja
2021-12-22 16:16:50 Damian Kamrowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "54. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągów Kolnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw pomorskiego”, na dz.: 5/21, 5/19, " na "54. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągów Kolnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich o
2021-12-22 16:16:51 Damian Kamrowski Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij