Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Rok 2019

 

Lp. Tytuł Data Znak
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo-Wiczlino w zakresie: przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo; przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino; przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino 15.01.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
2 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Pruszcz Gdanski o wydaniu postanowienia w sprawie wyrażenia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 30.01.2019 r. OŚ1.6220.2.2012.29
3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków magistrali wodociągowej DN400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański 23.01.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.131.2018.IB.8
4 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 26.02.2019 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.AT.29

5 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 26.02.2019 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.133.2017.KLP.AT.31

6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie  wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie" 11.03.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.111.2018.MŚB.7
7

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ściekówi  wodociągu w miejscowości Radunica i Rokitnica

19.03.2019 r. OŚ1.6220.23.2011.33
8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr K-1 oraz wykonaniu urządzenia wodnego 08.03.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.172.2018.KLP.JP.6
9 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino 28.03.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu przesyłowego DN 300 PN 6,3 MPa relacji Juszkowo-Wiczlino w zakresie: przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego w miejscowości Juszkowo; przebudowy gazociągu na odcinku odgałęzienie DN 80 Karczemki w miejscowości Dobrzewino; przebudowy układu śluzy wraz ZZU zlokalizowanego na terenie węzła Wiczlino 15.05.2019 r. ROD.6220.13.2018.IP
11

Zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach ewid. o nr 14/19 i 14/20 obręb Przejazdowo, gmina Pruszcz Gdański

04.06.2019 r. GK.OŚ1.6220.8.2018.16
12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech hal magazynowych z częścią biurowo-socjalną wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczna i parkingami w Wojanowie przy ul. Serwisowej na działkach nr 343/27 oraz 343/25 arkusz 4, obręb ewidencyjny Juszkowo (0017) jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdański(220404_2) 17.07.2019 r. OŚ1.6220.13.2017.17
13 Obwieszczenia dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego”, inwestor – Grupa LOTOS S.A 26.07.2019 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/4
14 Zawiadomienie w sprawie odprowadzania ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej 13.08.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.420.58.2018.AM.8
15 Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Budowa centrum magazynowo-produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w Będzieszynie na działkach nr ewid. 361/56 i 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie 23.08.2019 r. GK.6220.2.2.2019.OŚ1/17
16 27.08.2019 r. RDOŚ-Gd-WOO.4207.157.2017.AM.27
17 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn - Rozbudowa stoczni jachtowej – część lądowa i część wodna w Wiślince, gm. Pruszcz Gdański, działki nr 339/2, 343, 344/2, 344/7, 344/8, 344/9, 345/3, 342/1, 342/3, 344/6 05.09.2019 r. GK.OŚ1.6220.2.2018.14

 

Załączniki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (448.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - wyrażanie stanowiska planowanego przedsięwzięcia budowa przystani Wiślinka (325.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków magistrali wodociągowej DN400 od Pręgowa w gminie Kolbudy do Straszyna w gminie Pruszcz Gdański (524.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie RDOŚ przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie 2 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie RDOŚ przebudowa i budowa ul. Żurawiej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w Jagatowie (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zzawiadomienie RDOŚ budowa ul. Topolowej i Naszej w Borkowie (222.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu postanowienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ściekówi wodociągu w miejscowości Radunica i Rokitnica (332.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr K-1 (502.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przebudowie gazociągu przesyłowego relacji Juszkowo-Wiczlino (424.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu (796.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą (368.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa trzech hal magazynowych (400.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. PURE H2 (504.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie w sprawie odprowadzania ścieków z miejscowości Juszkowo w Gminie Pruszcz Gdański do Gdańskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej (502.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (535.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o braku potrzeb przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko - Budowa magistrali wodociągowej DN300, ul. Miałki Szlak - Zagroble w Gdańsk (910kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stoczni jachtowej (513.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Leszczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Leszczyński
Data wprowadzenia:2019-01-22 15:06:31
Opublikował:Wojciech Leszczyński
Data publikacji:2019-01-22 15:06:41
Ostatnia zmiana:2019-09-05 14:28:40
Ilość wyświetleń:1196

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij