SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA PRZEJAZDOWO

od dnia 20 lutego 2019 r.

 

SOŁTYS - ALICJA STANKE

83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 12

tel. 506-808-093

 

RADA SOŁECKA :

 

Bobkowski Krzysztof

83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 33

 

Kencz Ryszard

83-021 Przejazdowo, ul. Długa 3/6

 

Odjas Bronisław

83-021 Przejazdowo, ul. Jesionowa 16

 

Orzechowska Magdalena

83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 8

 

Skibski Tomasz

83-021 Przejazdowo, ul. Łąkowa 8