Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Załączniki

Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (719.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (556.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczńestwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (326.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i nie publicznych placówek oświatowych (...) (783.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie (...) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (569.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Pruszcz Gdański w roku 2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (...) (199.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 38/2008 Wójta Gminy pruszcz Gdański z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia (...) (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (420.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (871.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w konkursie ofert na wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi medyczne dla mieszkańców gminy Pruszcz Gdański (...) (353.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. oraz planu finansowego zadań z zakresu (...) (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1009kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (480.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gmimy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów (...) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (239.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 41/2017 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. oraz planu finansowego zadań z zakresu (...) (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (729.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie regulaminu gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2018" (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej "Piękna Wieś" 2018 (256.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (933.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017 (32.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych (...) (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (928.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie występienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji (...) (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu (...) (256kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu (...) stację wofociągową w miejscowiści Łęgowo (248.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie opłat rocznych z tytułu (...)świetlicę wiejską w miejscowości Bogatka (251kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie(...) zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Akacjowej w miejscowości Borkowo (254.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie(...) (242.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie(...)budynek administracyjny Urzędu Gminy (288.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) przystań kajakową w miejscowości Krępiec (257.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) przystań kajakową w miejscowości Lędowo (244.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) przystań kajakową w miejscowości Wiślina (249.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o umorzenie (...) teren rekreacji w miejscowości Bogatka (243.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie (419kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince (417kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych (...) (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, przyjętych zarzadzeniem (...) (373.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (...) (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów (...) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie (...) (405.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wislinie (282.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince (276kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (259.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji (..) (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański na podstawie umowy o pracę (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w srawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 64-2018 Wójta Gminy Pruszcz Gdański (...) (278.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie (298.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański Regulaminu wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej (...) (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2017 (205.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej (...) (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (667kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną Gminy Pruszcz Gdański (521.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu (...) (397.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierzdenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 78a/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 64/2018 Wójta Gminy (...) (1003.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji (...) (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdańsi na rok 2018 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 72-2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu symboli referatów (...) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pruszcz Gdański (206.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 20 lipca 2018 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 20 lipca 2018 r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Wiślinie (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Zastępcy Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej sołectwa Rusocin (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany olanu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu (...) (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania (...) (345.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej (...) (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Rocznym planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018 Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (516.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań (..) (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański (...) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację programu polityki zdrowotnej (367.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Przejazdowie (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański oraz informacji o kształtowaniu się wiieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r. (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Przejazdowie (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia zespołu (personelu inżynieryjno-technicznego) obsługującego zbiornik retencyjny B1 w Borkowie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (...) (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 72/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie (...) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Pruszcz Gdański i powołania komisji do wyboru agenta (...) (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych (409kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmianw budżecie gminy na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych (..) (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składaniu wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów (...) (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 20 września 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 73/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania (..) (275.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia (...) (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański Jagódki (289.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych (...) (324.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 119/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (933.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji (...) (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji (...) (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2018 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (...) (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz (...) (349kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 126/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca (...) (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:leszczynski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:leszczynski
Data wprowadzenia:2018-01-12 12:40:19
Opublikował:leszczynski
Data publikacji:2018-01-12 12:40:15
Ostatnia zmiana:2018-11-09 09:47:08
Ilość wyświetleń:2258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij